Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

Overdenking 26 augustus 2018
Addy Manneke

Deze keer was Addy geïnspireerd door de hitte van de afgelopen tijd. Het thema van haar preek is 'de woestijn'.  Zoekend op internet vond ze prachtige beelden van de woestijn.

Op YouTube te zien  (met muziek) op https://youtu.be/5Z_1WjEq1-I

 

De preek begint met een deel uit de Soefi-Meditatie ‘De tocht door de woestijn’.

Deze Soefi-Meditatie 'Weer één met de Ene' is gebaseerd op een mystiek vers uit 'Theophany on Perfection': 'Roep van God om weer huiswaarts te keren,' van Ibn Al-Arabi, soefi-mysticus (1165 - 1240 n.Chr.)

Als je het woord 'woestijn' niet letterlijk neemt, dan kun je er veel mee uitdrukken!

Nog (eens na)lezen kan hier.

 

 

Leo van der Weij, echtgenoot van Regina
In memoriam

Op 21 augustus overleed Leo van der Weij, echtgenoot van ons lid Regina, op de leeftijd van 87 jaar.

De laatste 2 jaar zijn voor Leo en Regina geen makkelijke jaren geweest. Op een gegeven moment kon Leo niet langer thuis blijven wonen en moest hij naar een tehuis in Bilthoven. Dat deed beiden pijn. Gelukkig kon Regina Leo vaak bezoeken ondanks het feit dat ze zelf zeer ernstig ziek werd. We hopen dat de mooie herinneringen blijven.

 

De crematieplechtigheid vindt plaats op dinsdag 28 augustus 2018 om 16.15 uur in de aula van crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

 

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer van het centrum.

Diet Bredenoord
Scriptie

De tijd gaat wel snel, maar u zult zich toch de tijd nog wel herinneren dat wij een stagiaire in ons midden hadden. Gelukkig een heel goede stagiaire en een fijne vrouw, Diet Bredenoord.

Ze heeft met bijna iedereen contact gehad.

Diet heeft na haar afscheid van de Walkartgemeenschap niet stil gezeten. Ze heeft een lijvig boekwerk geproduceerd, haar scriptie over vrijwilligerswerk en zingeving.

Met haar toestemming mogen we die scriptie op onze website publiceren. Een klik hier brengt u naar het zeer lezenswaardige werk.

 

 

nieuwste boek van dr. Cees den Heijer
Jezus, een mensenleven

Johan de Wit was bij de presentatie van het nieuwste boek van dr. Cees den Heijer. Het is een dikke pil van 600 pagina's, maar Johan las het achter elkaar uit! Geen wetenschappelijke verhandeling met honderden voet- en eindnoten. Wat een verademing.

In de rubriek 'boeken en publicaties' treft u de recensie die Johan over dit boek schreef.

 

Dr. Rob Nepveu haalde het boek diverse malen aan in zijn preek van zondag 19 augustus jl. Ook hij is reuze enthousiast over dit fantastische boek.

 

Een echte aanrader dus! 

 

 

 

 

over de verrassende comeback van religie, door Yvonne Zonderop
Ongelofelijk

Wat is het toch een genoegen om een abonnement te hebben op de Groene Amsterdammer. Nergens vind je interessantere artikelen van allerlei aard dan in dat weekblad.

In de editie van 12 april jl. stond een artikel onder de naam 'Godsdienst is niet dom'.

 

Juist toen we dachten dat God het publieke domein in Nederland definitief had verlaten, steekt religie de kop weer op. Het aantal moslims groeit, nieuwe vormen van zingeving bloeien op en er klinkt een roep om christelijke waarden. Kunnen we – en willen we – eigenlijk wel zonder religie? Onder de titel 'De goddeloze samenleving' sprak Yvonne Zonderop met denkers en onderzoekers uit binnen- en buitenland over de plaats van religie anno nu.

Op 17 april verscheen haar boek 'Ongelofelijk', Prometheus, 168 pag. € 19,95)
Zie ook onder 'Boeken en artikelen', Ongelofelijk.

 

presentatie
Middeleeuwse kathedralen

Alphons van Dijk, Bart Ouwerkerk en Jouke Krediet. Zet deze heren bij elkaar en ze produceren geweldige bijeenkomsten. Deze keer hebben zij zich verdiept in middeleeuwse kathedralen. Een ochtend is natuurlijk veel te kort om daar alles over te vertellen, want iedere middeleeuwse kathedraal heeft zijn eigen verhaal. Natuurlijk hebben ze ook mooie plaatjes verzameld die u via het scherm worden getoond.

 

De tekst van Alphons is inmiddels na te lezen. Klik hier.

 

Gevonden voorwerpen

Zo langzamerhand wordt de voorraad gevonden voorwerpen steeds groter en kunnen we bijna een winkeltje gaan beginnen.

Maar liever bezorgen we de goederen terug bij hun rechtmatige eigenaar of eigenaresse. Bent u iets kwijt of denkt u iets te hebben laten hangen bij de Walkartgemeenschap, kijk dan op deze pagina of uw vermiste zaken misschien gevonden zijn!

 

 

 

 

 

Is het nu dan de tijd?
De kwetsbaarheid van de vrijzinnigheid

Begin maart verzorgde dr. Tom-Erik Krijger de Walkartontmoeting. Hij vertelde ons de geschiedenis van de Vrijzinnigheid aan de hand van zijn dikke proefschrift, vervat in een prachtig boek. Vier jaar had hij daaraan gewerkt.

Voor velen was het verhaal 'nieuw', want onder ons is niet zoveel bekend over de geschiedenis van onze vereniging. De oorspronkelijke idee dat een bovenlaag van de bevolking die bevoorrecht was met geld en educatie, de grote onderlaag moest helpen zich op te werken, op allerlei gebied, was een prachtige gedachte. Dat dat de gevestigde kerken aanzette tot de verzuiling was echter het gevolg. Wij vormden een bedreiging!

 

Vrijzinnigheid gaat niet uit van vastgelegde waarheden en het eigen gelijk, maar groeit in gesprekken en blijft zich zo steeds ontwikkelen. 

 

De vrijzinnigheid in de 19e eeuw lokte dus de verzuiling uit. Wordt het nu dan tijd voor vrijzinnigheid, nu de zuilen langzaamaan verdwenen zijn?

 

Zie het artikel van Tom-Erik Krijger.