Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

14 maart 2019, 16.00 uur
In memoriam

26 mei 1945 - 10 maart 2019

Wat heeft ze veel mensen blij gemaakt met haar prachtige liederen. Altijd bereid om een passend lied ten gehore te brengen. En nu is ze zo snel van ons heengegaan!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2 februari jl. belde Jan naar Johan om hem te vertellen dat het niet zo goed ging met Ingrid. De kankercellen hadden weer bezit van haar genomen. En Ingrid had niet meer de moed om opnieuw ten strijde te trekken.

Op zondagochtend 10 maart rond 7 uur in de ochtend is ze voorgoed ingeslapen, een, naar zijzelf geloofde, nog mooier leven tegemoet. Rust zacht Ingrid.

 

Wij nemen afscheid van Ingrid op donderdag 14 maart om 16.00 uur in de aula van Crematorium Domstede aan de Proostwetering 8 te Utrecht.

Wij hopen dat vele leden en vrienden van de Walkartgemeenschap aanwezig kunnen zijn. Daarmee steunen we ook Jan die nu verder moet zonder zijn Ingrid.

 

 

7 april 2019, 10.30 uur
Walkartontmoeting

De filosoof Emmanuel Levinas biedt allerlei gezichtspunten en denklijnen die aanknopen bij het Walkart jaarthema 2018-2019, Wie is de ander?

Naud van der Ven ziet de Ander niet als degene die mij verantwoordelijk stelt, maar uitsluitend als degene die mij raakt omdat hij mij laat zien waar en hoe ik hem kwets. Dat laatste raakt aan de zogenaamde denkschaamte, het gevoel dat je een grens hebt overschreden. Levinas meent dat we dankzij denkschaamte erachter kunnen komen wanneer we te ver zijn gegaan. We kunnen dan excuses maken en samen weer verder gaan.

 

Naud van der Ven studeerde geschiedenis en behaalde een kandidaats Semitische talen. Hij is werkzaam als adviseur bedrijfsprocessen. In 2006 promoveerde hij op het proefschrift Schaamte en verandering; denken over organisatieverandering in het licht van de filosofie van Levinas.

 

Zondag 7 april 2019, 10.30 - 12.00 uur. Toegang gratis; collecte bij de uitgang.

Johan de Wit
Het kinderpardon

Op zondag 9 december begon Johan de Wit zijn religieuze bijeenkomst met het kinderpardon. Tijdens een vergadering van de Raad van Kerken op 5 december jl. werd een brief gepresenteerd die de Raad aan premier Rutte had verstuurd.

Duidelijk is dat onze overheid niet volgens de afgesproken regels handelt en niet erg humaan is. Leest u de tekst onder de overdenkingen van Johan de Wit, 9 december 2018.

gepubliceerd
Privacyverklaring

Volgens de nieuwste wetgeving dient iedere rechtseenheid een privacyverklaring te hebben.

Daar is ook bij de Walkartgemeenschap aan gewerkt en het resultaat kunt u lezen via deze link.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 maart 2019, 14.30 uur
Prof. Jan Terwel

Professor Terwel kijkt met ons terug op loopbanen. We zien succes of gemiste kansen, eventueel onrecht dat werd aangedaan, ziekte, domme pech of juist geluk. Misschien was er een ontmoeting die het leven veranderde of werd er een keuze gemaakt die wonderbaarlijk goed of slecht is uitgepakt. 
Tijdens Terwel's onderzoek werden jongeren van 10-29 jaar gevolgd in hun (school)loopbaan. Van hun levensverhalen werden tien portretten gemaakt. Deze jongeren werden in 1989 geboren, de zogenaamde millennials. In de pers vaak afgeschilderd als verwend en verslaafd aan hun smartphone.

We komen bij vragen als: wat is het geheim van een succesvolle loopbaan? En is een succesvolle loopbaan ook betekenisvol? En kunnen we nog spreken van een meritocratische samenleving? De kloof tussen hoog- en laagopgeleiden lijkt steeds groter te worden.

Datum: 20 maart 2019, 14.30 uur. Plaats: Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist.

Toegang: € 5,00 voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap; € 8,00 voor anderen. Inclusief koffie/thee.

Mien van Rhijn
Afscheid op 2 maart, 10.30 u

Afgelopen weekend overleed, op bijna 102 jarige leeftijd, ons lid Mien van Rhijn.

Mien was vanaf jonge leeftijd lid van de NPB in haar geboorteplaats, en later in Zeist van de Walkartgemeenschap. In Zeist was zij 40 jaar onderwijzeres bij de Zeister Schoolvereniging. Menige Zeistenaar heeft tijdens die lange diensttijd, bij haar in de klas gezeten.

 

Zaterdag 2 maart om 10.30 uur was er een afscheidsdienst in onze kerk, onder leiding van Johan de Wit.
Mien werd diverse malen geïnterviewd. Een van de interviews treft u aan onder deze link.

 

Na afloop was er gelegenheid elkaar te ontmoeten in het Walkartcentrum.

nieuwste boek van dr. Cees den Heijer
Jezus, een mensenleven

Johan de Wit was bij de presentatie van het nieuwste boek van dr. Cees den Heijer. Het is een dikke pil van 600 pagina's, maar Johan las het achter elkaar uit! Geen wetenschappelijke verhandeling met honderden voet- en eindnoten. Wat een verademing.

In de rubriek 'boeken en publicaties' treft u de recensie die Johan over dit boek schreef.

 

Dr. Rob Nepveu haalde het boek diverse malen aan in zijn preek van zondag 19 augustus jl. Ook hij is reuze enthousiast over dit fantastische boek.

 

Een echte aanrader dus! 

 

 

 

 

2 februari 2019, 10.30 uur
ALV

Dat was een mooie opkomst bij de ALV van 2 februari! Ondanks het slechte weer hadden veel leden en vrienden toch de tocht naar de Walkart afgelegd. Dank aan Diny, die ons op heerlijke petit fourtjes tracteerde voor haar verjaardag.

De toespraak van onze voorzitter Jeanne Soetens voor de aftredende penningmeester Peter Olthof, werd opgenomen en per e-mail verzonden naar de wegens ziekte, helaas afwezige Peter. 

Johan de Wit vergastte ons op een presentatie over taalgebruik en Alphons van Dijk maakte foto's. Die foto's kunt u hier bekijken.

 

 

 

 

 

 

30 maart 2019, 15.30 uur
Frederic Voorn

Pianomuziek op zaterdagmiddag. 
Op 30 maart a.s., om 15.30 uur treedt de concertpianist en componist Frederic Voorn op in de Walkartkerk. Frederic Voorn is een veelzijdig man. Misschien kent u hem van zijn eigen programma op radio 4 'Pianistenuur', dat 12 jaar lang iedere zaterdag werd uitgezonden. Of kent u hem misschien als dirigent van de drie koren die hij onder zijn hoede heeft?

Dan heeft u beslist weleens een artikel van zijn hand gelezen in een muziekblad. Kortom: Frederic Voorn is niet de eerste de beste! 

 

Op 30 maart speelt hij in de Walkartkerk zowel muziek van eigen hand als dat van de oudere klassieke componisten. Wilt u alvast meer weten? Raadpleeg dan de website van Frederic Voorn.

 

Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist. Zaterdag 30 maart 2019, aanvang 15.30 uur. Toegang gratis, collecte bij de uitgang. Na afloop schenken we een glaasje wijn of een sapje.

5 mei 2019, 10.30 uur
Dr. Menno Hurenkamp

Op zondag 5 mei verzorgt het Humanistisch Verbond een bijeenkomst in de Walkartgemeenschap in het kader van vrijheid. Dr. Menno Hurenkamp houdt een overweging over vrijheid in relatie tot het ideaal achter de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De notie van de onschendbaarheid van ieder mens en de idee van menselijke waardigheid, het recht op ontplooiing van alle menselijke mogelijkheden. Dan gaat het bijvoorbeeld om kennis, gezondheid, levensvreugde en creativiteit.

Theo Nederpelt (piano) en zijn dochter (dans) verlenen hun medewerking en het geheel wordt omgeven door gedichten en beelden.

Vrijheid nodigt nu eenmaal uit tot verbeelding.

 

Zondag 5 mei 2019, 10.30 - 12.00 uur.

Toegang vrij, collecte bij de uitgang.

Gevonden voorwerpen

Er zijn weer artikelen gevonden waarvan we de rechtmatige eigenaar niet kennen. Deze keer een ring en een koplamp van een fiets.

Morgen (5 febr) maken we nog meer foto's van gevonden spullen. 

Bent u iets kwijt: houd dan deze pagina in de gaten.

 

Zo langzamerhand wordt de voorraad gevonden voorwerpen steeds groter en kunnen we bijna een winkeltje gaan beginnen.

Maar liever bezorgen we de goederen terug bij hun rechtmatige eigenaar of eigenaresse. Bent u iets kwijt of denkt u iets te hebben laten hangen bij de Walkartgemeenschap, kijk dan op deze pagina of uw vermiste zaken misschien gevonden zijn!