Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

17 november 2018, 15.30 uur
Fun unlimited

Fun unlimited is een a-capella koor uit Nieuwegein. Ze zingen momenteel met 31 vrouwen een breed repertoire aan liedjes, bijvoorbeeld Somewhere, Irish blessing, Perhaps love, One hand, one heart en To make you feel my love. Ze treden regelmatig op bij o.a. korenfestivals.

Fun unlimited staat onder leiding van dirigent/zangeres Olga Werner.

 

Zaterdag 17 november 2018, van 15.30 - 16.30 uur

Plaats: Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist.  Toegang vrij; collecte bij de uitgang.

Na afloop schenken we wijn en sap in het Walkartcentrum, waarbij we nog even kunnen napraten.

 

 

 

24 november 15.30 uur
Walkartkoor

Dit jaar viert het Walkartkoor haar 20-jarig jubileum met een bijzonder optreden op zaterdagmiddag 24 november 2018. Het koor staat vanaf haar oprichting onder leiding van dirigent Jean-Pierre Gendrault en wordt al weer ruim vijf jaar trouw en enthousiast begeleid door pianiste Rieteke Roodnat. Zie ook de betreffende pagina.

 

Zaterdag 24 november 2018, van 15.30 - 16.30 uur. Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist.

Toegang gratis. Collecte bij de uitgang.
Na afloop schenken we een drankje en serveren we een hapje om deze feestelijke gebeurtenis te vieren. U bent van harte uitgenodigd.

13 oktober 2018, 10.30 uur
Najaarswandeling

Om de onderlinge band tussen de leden en vrienden van de Walkartgemeenschap te versterken, organiseert de Sociale Commissie ieder jaar een najaarswandeling.

Dit jaar hebben we gewandeld op 13 oktober 2018, een zomerse dag.

 

Foto's van deze wandeling staan op de betreffende pagina

Daar treft u ook een link aan naar een album met alle foto's die Alphons en Hans Paul maakten.

 

 

 

over de verrassende comeback van religie, door Yvonne Zonderop
Ongelofelijk

Wat is het toch een genoegen om een abonnement te hebben op de Groene Amsterdammer. Nergens vind je interessantere artikelen van allerlei aard dan in dat weekblad.

In de editie van 12 april jl. stond een artikel onder de naam 'Godsdienst is niet dom'.

 

Juist toen we dachten dat God het publieke domein in Nederland definitief had verlaten, steekt religie de kop weer op. Het aantal moslims groeit, nieuwe vormen van zingeving bloeien op en er klinkt een roep om christelijke waarden. Kunnen we – en willen we – eigenlijk wel zonder religie? Onder de titel 'De goddeloze samenleving' sprak Yvonne Zonderop met denkers en onderzoekers uit binnen- en buitenland over de plaats van religie anno nu.

Op 17 april verscheen haar boek 'Ongelofelijk', Prometheus, 168 pag. € 19,95)
Zie ook onder 'Boeken en artikelen', Ongelofelijk.

 

presentatie
Middeleeuwse kathedralen

Alphons van Dijk, Bart Ouwerkerk en Jouke Krediet. Zet deze heren bij elkaar en ze produceren geweldige bijeenkomsten. Deze keer hebben zij zich verdiept in middeleeuwse kathedralen. Een ochtend is natuurlijk veel te kort om daar alles over te vertellen, want iedere middeleeuwse kathedraal heeft zijn eigen verhaal. Natuurlijk hebben ze ook mooie plaatjes verzameld die u via het scherm worden getoond.

 

De tekst van Alphons is inmiddels na te lezen. Klik hier.

 

21 november 2018, 14.30 uur
Dr. Froukje Wirtz

In het licht van het jaarthema Wie is de ander? bespreken we in twee bijeenkomsten het thema empathie. Tijdens de bijeenkomsten zal blijken dat het vraagstuk wie de ander is en wat er in hem of haar omgaat, nauw verband houdt met de mate waarin men zichzelf kent. De bijeenkomsten met Froukje Wirtz zijn op 7 en 21 november van 14.30 - 16.00 uur. Zie ook volledige beschrijving.

 

Dr. Froukje D. Wirtz is organisatiepsycholoog en wijsgerig pedagoog, gespecialiseerd in persoonlijk leiderschap. Zij was docent hbo en post-hbo en parallel hieraan was zij verbonden aan een Consulting Group. Juist de verbinding theorie en praktijk werkt(e) inspirerend.

 

 

 

 

scheidend voorzitter
Interview

Op 8 september jl. droeg Ger Boogaard na ruim 14 jaar de voorzittershamer van de Walkartgemeenschap over.

Voor die gelegenheid nam Addy Manneke hem een interview af dat gepubliceerd werd in het periodiek 'de Drijfveer'. Een van de vragen die Addy stelde was:

Wat kan de Walkart betekenen voor iemands levensbeschouwing/wereldbeeld?

Iemand die vanuit een wat meer orthodoxe traditie komt kan wel eens met de oren zitten klapperen bij wat er bij ons wordt gezegd. Zij/hij kan daardoor enorm geraakt worden. De onvrede die is opgebouwd in het verleden kan dan opeens een andere (positieve) wending krijgen. Daarover heb ik ook wel verhalen gehoord van mensen die bij ons lid zijn geworden. Vaak is het gezin waarin je bent opgegroeid toch sterk bepalend geweest voor je wereldbeeld en levensbeschouwing.

Voor het gehele interview: klik hier.

Voor foto's van de ALV 8 september 2018 klik hier.

gepubliceerd
Privacyverklaring

Volgens de nieuwste wetgeving dient iedere rechtseenheid een privacyverklaring te hebben.

Daar is ook bij de Walkartgemeenschap aan gewerkt en het resultaat kunt u lezen via deze link.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is het nu dan de tijd?
De kwetsbaarheid van de vrijzinnigheid

Begin maart verzorgde dr. Tom-Erik Krijger de Walkartontmoeting. Hij vertelde ons de geschiedenis van de Vrijzinnigheid aan de hand van zijn dikke proefschrift, vervat in een prachtig boek. Vier jaar had hij daaraan gewerkt.

Voor velen was het verhaal 'nieuw', want onder ons is niet zoveel bekend over de geschiedenis van onze vereniging. De oorspronkelijke idee dat een bovenlaag van de bevolking die bevoorrecht was met geld en educatie, de grote onderlaag moest helpen zich op te werken, op allerlei gebied, was een prachtige gedachte. Dat dat de gevestigde kerken aanzette tot de verzuiling was echter het gevolg. Wij vormden een bedreiging!

 

Vrijzinnigheid gaat niet uit van vastgelegde waarheden en het eigen gelijk, maar groeit in gesprekken en blijft zich zo steeds ontwikkelen. 

 

De vrijzinnigheid in de 19e eeuw lokte dus de verzuiling uit. Wordt het nu dan tijd voor vrijzinnigheid, nu de zuilen langzaamaan verdwenen zijn?

 

Zie het artikel van Tom-Erik Krijger.

Overdenking 11 november 2018
Addy Manneke

Zeer tot ieders spijt is het voor drs. Addy Manneke tijd om te stoppen met het verzorgen van zondagse overdenkingen. Op 11 november nam zij afscheid van de voorgangersrol met een volle Walkartkerk. Gelukkig blijft ze lid van onze gemeenschap en hoeven we haar als persoon niet te missen. Tekst overdenking. Foto's bijeenkomst.

 

Haar kleinkinderen waren ook aanwezig. Ze gedroegen zich fantastisch tijdens de dienst en na afloop maakte Ties (6) een tekening van en voor oma.

nieuwste boek van dr. Cees den Heijer
Jezus, een mensenleven

Johan de Wit was bij de presentatie van het nieuwste boek van dr. Cees den Heijer. Het is een dikke pil van 600 pagina's, maar Johan las het achter elkaar uit! Geen wetenschappelijke verhandeling met honderden voet- en eindnoten. Wat een verademing.

In de rubriek 'boeken en publicaties' treft u de recensie die Johan over dit boek schreef.

 

Dr. Rob Nepveu haalde het boek diverse malen aan in zijn preek van zondag 19 augustus jl. Ook hij is reuze enthousiast over dit fantastische boek.

 

Een echte aanrader dus! 

 

 

 

 

Gevonden voorwerpen

Zo langzamerhand wordt de voorraad gevonden voorwerpen steeds groter en kunnen we bijna een winkeltje gaan beginnen.

Maar liever bezorgen we de goederen terug bij hun rechtmatige eigenaar of eigenaresse. Bent u iets kwijt of denkt u iets te hebben laten hangen bij de Walkartgemeenschap, kijk dan op deze pagina of uw vermiste zaken misschien gevonden zijn!

 

 

 

 

 

Diet Bredenoord
Scriptie

De tijd gaat wel snel, maar u zult zich toch de tijd nog wel herinneren dat wij een stagiaire in ons midden hadden. Gelukkig een heel goede stagiaire en een fijne vrouw, Diet Bredenoord.

Ze heeft met bijna iedereen contact gehad.

Diet heeft na haar afscheid van de Walkartgemeenschap niet stil gezeten. Ze heeft een lijvig boekwerk geproduceerd, haar scriptie over vrijwilligerswerk en zingeving.

Met haar toestemming mogen we die scriptie op onze website publiceren. Een klik hier brengt u naar het zeer lezenswaardige werk.