Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

7 maart 2018, 14.30 uur
door Frans Loos

Dit wereldberoemde tapijt gaat dit jaar voor het eerst reizen! Het gaat overzee naar Engeland.

Het verhaal gaat dat dit tapijt door de vrouw van Willem de Veroveraar en haar helpsters werd geborduurd.

Maar dat weten we niet zeker. Wel weten we dat William de zee overstak vanuit Normandië en Engeland veroverde. Het zou dus door Normandische borduursters gemaakt kunnen zijn. Maar het zouden ook Engelse kloosterlingen kunnen zijn geweest die aan dit monninkenwerk hebben gezeten.
Het tapijt is 70 meter lang en 50 cm hoog. Het materiaal is linnen. In detail zien we gebeurtenissen uit de 11e eeuw waaronder de inscheping in Normandië, de landing in Engeland en de slag bij Hastings.

 

Frans Loos vertelde ons eerder het verhaal van de weg naar Santiago de Compostela. Nu zijn we benieuwd naar zijn verhaal dat aan dit tapijt vastzit.

 

Zie voor aanmelden: het wandtapijt van Bayeux

 

4 maart 2018, 10.30 uur
Dr. Tom-Eric Krijger

Een geschiedenis van de Nederlandse Protestantenbond vanaf zijn oprichting in 1870 tot 1940.

 

Nu kijkt niemand er meer van op, maar in 1870 deed de oprichting van de NPB wel wat stof opwaaien.

Vele kerkgenootschappen beschouwden de NPB-ers als afvalligen of ketters.

'Bevordering van de vrije ontwikkeling van het godsdienstig leven, zoo binnen den kring der kerkgenootschappen als daarbuiten' was echter het doel van de nieuw opgerichte vereniging.

Vrijzinnigen meenden en menen dat godsdienstig leven zich ook buiten de kerken vrij moest kunnen ontwikkelen. In arbeiderskringen ontbrak het aan tijd en geld en kennis om geestelijke zelfontplooiing te realiseren. In hogere kringen bestond de neiging om de ogen daarvoor te sluiten.

 

Tom-Eric Krijger studeerde af op dit onderwerp en kan ons er dus van alles over vertellen. Komt u maar op met uw vragen!

 

Zondag 4 maart, Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist, aanvang 10.30 uur.

Tijdens de korte pauze schenken we gratis koffie/thee.

Toegang vrij; collecte aan de uitgang.

hoofdkantoor Amersfoort
vrijzinnigen nederland

De nieuwsbrief van het hoofdkantoor is weer verschenen. Bent u geïnteresseerd?

Dan vindt u hem op www.vrijzinnigen.nl/nieuws

12 maart 2018, 20.00 uur
Dr. Rogier van der Wal

Het lijkt alsof we het zo gepland hebben, maar eerlijk gezegd is het puur toeval.

Dr. Rogier van der Wal gaat ons op 12 maart vertellen hoe je de verkiezingen, die eind maart hier weer te gebeuren staan, kunt winnen met scherpe adviezen van Quintus Cicero.

Rogier vertaalde de brief die Marcus Tullius Cicero van zijn broer kreeg, toen hij consul wilde worden. Quintus gaf daarin scherpe adviezen aan zijn broer, hoe hij die verkiezingen kon winnen.

Deze lezing is misschien een aanrader voor de verkiesbaren in Zeist?

 

Maandag 12 maart 2018, Kerkweg 19, 20.00 uur

 

Voor aanmelden en kosten zie: hoe win je de verkiezingen?

 

 

 

 

 

 

 

Einde aan een lang secretarisschap
Jouke Krediet

We wisten allemaal dat het een keer ging gebeuren. Leden van het bestuur die vanwege hun leeftijd vinden dat ze het stokje aan jongeren moeten overdragen. Op 13 januari liet onze secretaris Jouke Krediet per brief aan Bestuur, leden en vrienden, weten dat hij na 25 jaar zijn functie als secretaris wilde beëindigen. Natuurlijk ging er een schok door de aanwezige leden en vrienden tijdens de ALV op 20 januari toen de voorzitter de brief van Jouke voorlas.
Verdrietig blijven we, maar dankbaarheid overheerst voor de vele, vele jaren dat Jouke voor ons alles regelde en het ons allemaal naar de zin maakte.

Van Ger Boogaard kreeg hij een mooie toespraak die eindige in het overhandigen van een oorkonde met de Ereprijs van de Walkartgemeenschap, alsmede het erelidmaatschap. En van onze vereniging een bon en wijn, en voor de vrouw achter de secretaris waren er bloemen.

Gelukkig blijft Jouke niet-secretaris zaken doen, want de Walkartgemeenschap kan niet zonder Jouke en Jouke niet zonder de Walkartgemeenschap!

Blog van Wouter B. Blokhuis
De medemens

Als het over zingeving in ons leven gaat dan is het geven met gulle hand misschien maar surrogaat. In gesprek gaan met je medemens en een luisterend oor zijn daarentegen pure ingrediënten voor zingeving. Daarbij werken ze twee kanten op, naar de medemens toe en naar jezelf omdat je er zelf een goed gevoel aan overhoudt. Zie: http://www.vrijzinnigen.nl/medemens

 

 

 

 

 

 

Lenie van Dorsser
In memoriam

Op 9 februari overleed dr. Helena Johanna (Lenie) van Dorsser, bijna 95 jaar oud.

Lenie kwam, tot dat niet meer ging, regelmatig in de Walkartgemeenschap, maar ze was in de eerste plaats lid van de Remonstrantse Broederschap, Geertekerk, Utrecht.

Lenie was fysisch geograaf en droeg haar kennis graag over.

De laatste jaren van haar leven werd zij ondersteund door haar vrienden en de dames van Home Instead die haar liefdevol verzorgden, zodat ze thuis kon blijven wonen.

 

Op maandag 19 februari wordt Lenie begraven in Eelde. Voorafgaand daaraan, om 10.00 uur, is er een herdenkingsdienst in de Geertekerk, Utrecht. Na afloop is er gelegenheid om herinneringen aan Lenie op te halen.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overdenkingen 10 en 24 december 2017
Addy Manneke

Zowel op 10 als op 24 december was het weer de beurt aan Addy Manneke om ons te vergasten op een overdenking. Op beide data had Addy weer inspiratie om ons te inspireren. Leest u de overdenkingen nog eens na.

10 december 2017: dromen

24 december 2017: kerstavondoverdenking over vrede

De Verwondering
Interviews Hein Stufkens

Jacqueline Buurman maakte me attent op een interview met Hein Stufkens met de titel: is de mens ongeneeslijk religieus?

De naam Hein Stufkens, filosoof,  zal velen bekend zijn en misschien kijkt u wel altijd naar 'De Verwondering' van Annemiek Schrijver.

Hier kunt u even een kijkje nemen https://www.facebook.com/ncrvdeverwondering/?hc_ref=ARRgQgwhuLX0hR5cSBIwJjpQtc7Gvi5WUX6QpiC31a18XxS3wOybG8qN1GiDFxXIzs0&fref=nf

en over de vraag: is er leven na de dood?https://www.facebook.com/ncrvdeverwondering/videos/1941749266085290/