Augustus en Mussolini

Door

  dr. Angelique M.H.M. Notermans

Datum   maandag 2 oktober 2017
Tijd   20.00 - 22.00 uur
Plaats

  Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave via   contactpagina
  Deelnemers aan alle avonden hebben voorrang bij inschrijving!!

Kosten

  € 30,00 (5 avonden) voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap
  € 40,00 (5 avonden) of € 8,00 per avond voor niet-leden/vrienden
  Gratis voor leden van het Klassiek Verbond (via lidmaatschap)
  Gratis voor scholieren (gesubsidieerd door het Klassiek Verbond)

Twee mannen, één gedachte: de alleenheerschappij over een wereldrijk. In het eerste deel van de lezing bekijken we van welke vormen van propaganda Augustus zich bediende om zijn macht te legitimeren. Twee monumenten die in dit verband uitgebreide aandacht vereisen zijn de Augustus van Prima Porta en de Ara Pacis Augustae (een altaar in Rome dat is gewijd aan de vrede). Ook wordt kort ingegaan op andere vormen van propaganda die Augustus toepaste. In het tweede deel van de lezing staat die andere grote leider van Italië centraal, Mussolini. Zijn grote voorbeeld was Augustus en in zijn propaganda grijpt hij veelvuldig terug op de Klassieke Oudheid. Aan de hand van een bezoek aan het Foro Italico (sportcomplex in Rome dat onder Mussolini werd gebouwd) en de wijk EUR (Esposizione Universale di Roma, een wijk in het zuiden van Rome die onder Mussolini werd ontworpen) proberen we inzicht te krijgen in de propaganda van Mussolini en zijn gebruik van elementen uit de Klassieke Oudheid. 

 

Dr. Angelique M.H.M. Notermans is docente Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. Zij promoveerde op een proefschrift met de titel: sprekende mozaieken.