Lid of vriend worden

Als u lid of vriend wilt worden van onze gemeenschap, neemt u dan conatct op met onze secretaris Jouke Krediet, telefoonnummer 030 - 6923828, of benader hem met een e-mailbericht op hjkrediet@ziggo.nl

Kosten van het lidmaatschap zijn € 220,- per jaar; voor een echtpaar € 330,-.

Kosten van vriendschap zijn € 150,-per jaar ; voor een echtpaar € 260,-.

Leden en vrienden ontvangen jaarlijks het programmaboekje en 4 à 5 keer per jaar het periodiek Drijfveer.
Verder hebben zij gratis gebruik van het kerkgebouw bij trouwen en rouwen.

Alleen leden hebben stemrecht op de Algemene Ledenvergadering.