Pastoraal medewerkster, mevrouw Regina van der Weij

De Walkartgemeenschap is blij te mogen beschikken over een pastoraal medewerkster in de persoon van Regina van der Weij.
Behalve een gesprekskring op de vrijdagochtend die zij al meer dan 10 jaar leidt, bezoekt zij veel en vaak onze oudere leden die niet meer in staat zijn onze bijeenkomsten te bezoeken. Zo blijft er toch contact tussen de gemeenschap en de niet meer actieve leden.

Zie ook: interview met Regina van der Weij