Sociale Commissie

De taak van de Sociale Commissie is om de onderlinge band tussen de leden van de Walkartgemeenschap te versterken. Dit doet ze d.m.v. diverse activiteiten zoals het organiseren van de kerstgroet voor leden die ouder zijn dan 80 jaar, het verzorgen van een bloemstukje bij feestelijke of droevige gebeurtenissen zoals na het overlijden van een van onze leden als laatste eerbetoon en huisbezoeken door de pastoraal medewerkster.

Daarnaast organiseert ze de najaarswandeling en de voorjaarstocht. De najaarswandeling van ongeveer 10 km. wordt op zaterdag 8 oktober 2016 gehouden. Verdere informatie hierover leest u in de Drijfveer. U kunt zich opgeven bij Jeanne Soetens, tel. 030 6956593 of bij Ineke Krediet, tel. 030 6923828.

De voorjaarstocht is gepland op woensdag 10 mei 2017. U hoeft zich hier nog niet voor op te geven maar als u wilt kunt u rekening houden met deze datum.

Verder kan de Sociale Commissie financieel bijdragen aan het lidmaatschapsgeld of cursusgeld van een lid dat hiervoor contact kan opnemen met de penningmeester van de Sociale Commissie. Daarnaast ondersteunt de Sociale Commissie jaarlijks een doel buiten de Walkartgemeenschap met een gift. Dit jaar is dat bv. de Zeister Voedselbank.

De financiële middelen van de sociale commissie komen uit de kerkcollectes, giften en de zogeheten meilijsten.

 

De Sociale Commissie bestaat uit Ineke Krediet (voorzitter/secretaris), Jeanne Soetens (penningmeester), Diney Wamelink en Jannie Ouwerkerk (leden).