Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

Essay van Johan de Wit
150 jaar Vrijzinnigheid

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Vrijzinnigheid, schreef Johan de Wit een essay van zes pagina’s met de titel: Christelijke theologie en Vrijzinnigheid: een ongemakkelijk verstandshuwelijk. 

Via deze link komt u bij een uittreksel van dit essay. In een later stadium wordt het volledige essay gepubliseerd. Het is de bedoeling dat tijdens het lustrumfeest, eind oktober, dit essay een levendige discussie op gang gaat brengen. Wat is nu eigenlijk vrijzinnig geloven? En wat is de vrijzinnigheid in de toekomst? Is er een vrijzinnige theologie mogelijk die door vrijzinnigen kan worden onderschreven als eenduidig en voorstelbaar? 

 

Neemt u alvast kennis van het uittreksel; het hele verhaal volgt.
In de eerstvolgende Vrije Ruimte verschijnt Johan's verhaal ook. Daar zijn dan vragen aan toegevoegd. Johan en het Bestuur van de Walkartgemeenschap zijn benieuwd naar de antwoorden. 

overdenking en meer
3 mei 2020

Opnieuw zijn Johan de Wit en enkele leden aan de slag gegaan om een ontmoeting met u via internet mogelijk te maken. 

Vanaf zaterdagavond 2 mei, 20.00 uur staat de webpagina open voor een virtuele bijeenkomst op 3 mei 2020.

 

U vindt de betreffende pagina op: https://www.walkart.nl/archief/3-mei-2020,-vrijheid

 

sociale onthouding – goede daad
TIP Sociale Commissie

Nu we allerlei activiteiten, museumbezoek, concerten, OV en ook het Walkartprogramma moeten ontberen, kleinkinderen hun grootouders niet meer mogen bezoeken, lijkt het een saaie tijd te gaan worden.

Behalve dat deze in de schoot geworpen vrije tijd een gelegenheid is om eindelijk eens dit of dat te gaan doen, kunnen we ons toch sociaal betrokken tonen.

De tip van uw sociale commissie is om een goede daad te doen door elke dag ongeveer 3 tot 5 mensen – Walkarters en/of uw kennissen, familie, vrienden op te bellen voor een praatje. Veel mensen zijn daar heel erg blij mee. De telefoon (en ook Skype ) is een prima sociaal medium voor thuisblijvers. Doet u mee? Wie weet hoe vaak door deze actie ook bij uzelf de telefoon gaat …

En kijken we later terug op een gezellige tijd tijdens de corona-isolatie.

19 maart 2020
In memoriam

6 januari 1934 - 19 maart 2020

Geheel onverwacht, en waarschijnlijk niet ten gevolge van het Coronavirus, is Wybrand Ringenoldus overleden. Wybrand had hartritmestoornissen, maar verder geen aandoeningen van betekenis.

Gea en Wybrand werden lid van afdeling Zeist van Vrijzinnigen Nederland, nadat er in de afdeling Soest onenigheid was ontstaan. Zowel Gea als Wybrand voelden zich vanaf het eerste moment zeer thuis in Zeist. 

 

Johan de Wit begeleidt de uitvaart van Wybrand op donderdag 26 maart a.s. om 11.00 uur in Het Nieuwe Crematorium Baarn/Hilversum. E.e.a. geschiedt in besloten kring.

Na de Corona-crisis herdenken we Wybrand in de Walkartgemeenschap.

 

Wij wensen Gea veel sterkte in deze moeilijke dagen.

Zwaaibericht

Er is weer een nieuwsbrief verschenen van het hoofdbestuur uit Amersfoort.

 

In deze alweer vierde nieuwsbrief geven zij weer een klein overzicht van creatieve initiatieven in deze lastige coronatijd. Veel afdelingen hebben inspirerende initiatieven ontplooit, die ze graag met u delen. Klik hier voor het overzicht.

 

Elsbeth en Wies werken nog meestal thuis. De telefoon is doorgeschakeld en ze zijn ook bereikbaar via e-mail, Skype of Zoom. Het landelijk bureau is gesloten van 27 juli tot en met 9 augustus. 

 

Ter inspiratie leverden Elsbeth en Wies links naar een aantal blogs en recensies van twee boeken. Klik hier om die te bereiken.

Mr.drs. Johan de Wit
Paasboodschap 2020

Het Paasverhaal waarmee wij zijn vertrouwd, gaat over afscheid, lijden, sterven en weer opstaan. Jezus neemt afscheid van zijn discipelen, lijdt aan het kruis, sterft en staat weer op. Een trits van gebeurtenissen die in deze tijd waarin een dodelijk virus rondwaart, een bijzondere betekenis krijgt.

 

Zonder te hebben vermoed dat dat zou gebeuren, hebben mensen afscheid moeten nemen van hun dierbaren. Zonder te hebben gedacht dat dit hen zou overkomen, zijn mensen opgenomen in ziekenhuizen om daar op de intensive care donkere tijden te moeten doormaken. Zonder dat we daar ooit bij hebben stilgestaan, is er een einde gekomen aan het normale bestaan en is het dagelijkse leven bevroren doordat we ons niet vrijelijk meer kunnen bewegen, niet meer kunnen gaan en staan waar we wilden op de manieren waaraan wij gewend waren.

 

Het overkomt ons, we hebben geen zekerheden over de afloop van dit alles en we klampen ons vast aan deskundigen die moeten toegeven dat zij ook niet kunnen voorspellen hoe het verder zal gaan. Wat blijft, dat is de aanvaarding dat het maakbare leven niet zo maakbaar is als we dachten. En de berusting in het onvermijdelijke: dit gaat over, maar hoe en wanneer weten we niet, we zullen het, zo goed en zo kwaad als het lukt, moeten ondergaan.

 

Hoe vier je in deze tijd dan het paasfeest? Pasen gaat over lijden, dood en opstanding, over de dood die niet het einde is. Maar onze dood is wel het einde en de vraag is of Pasen dan nog iets te zeggen heeft.

 

Dat heeft het wel als je bedenkt dat Pasen niet gaat over de geschiedenis van een mens die stierf en weer opstond, maar over een geestelijk proces dat wij nu doormaken. In dat proces gaat het erom dat wij de kracht die de geest ons kan geven, blijven herkennen als de stem die zegt: wat er ook gebeurt, wat je ook overkomt, je hebt  je geestkracht die onkwetsbaar is en die geestkracht maakt dat je in de crisis standvastig blijft en daarna weer kunt opstaan. Iedereen op zijn eigen wijze, dat wel, maar altijd in de wetenschap: wat er ook gebeurt, ik heb mijn geest en mijn gevoel en dat is wat mij helpen kan ook als het leven onvoorspelbaar en zwaar is. En ik kan ook een beroep doen op de anderen om mij heen die ook weten dat de geest uiteindelijk kan overwinnen wat onverslaanbaar lijkt.

 

Die geest en dat gevoel: we kunnen het meemaken in de gemeenschap die wij zijn. Laat het ons troost en sterkte geven in deze bange dagen.

nieuwe datum
150 jaar Vrijzinnigheid

De viering van 150 jaar Vrijzinnigen Nederland op 6 juni gaat niet door.

Het feest is uitgesteld naar zaterdag 31 oktober 2020

 

In verband met de coronavirus is besloten de jubileumdag te verplaatsen naar 31 oktober 2020 in de Ernst Sillemhoeve in Den Dolder (ter hoogte van afslag Lage Vuursche).

 

Over tijd en programma wordt u later geinformeerd.

wist het niet ...
De lente

Misschien is deze tekst ook al bij u in de e-mailbrievenbus gevallen. Iedereen stuurt hem door aan iedereen. Voor het geval hij u nog niet bereikte hebben wij hem maar op de website gezet.

hier klikken voor de tekst.

 

Eigenlijk weet ik niet of er auteursrechten op rusten, maar tot we vernemen dat we dit niet zomaar mogen plaatsen, kunt u de tekst lezen.

Hij is van de hand van Susan Blanco en zij is geinspireerd door mensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 mei 2020
Pinksteren

Pinksteren. Geen gemakkelijk feest om een preek bij te schrijven. Je hebt wat inspiratie nodig van de heilige geest. 
Behalve de overdenking van Johan hebben andere leden muziek gemaakt en gedichten voorgedragen.

We hopen dat u op deze manier toch een beetje gezamenlijk Pinkstergevoel krijgt.

Dertig minuten duur de volledige productie en u komt daar door op deze link te klikken Pinksteren 2020

 

 

Tom Holland
Leestip

Hoe het christendom het Westen vormde.

 

Ze vliegen over de toonbank, de exemplaren van dit boek. Bij bol.com is het boek bijna uitverkocht. Bij Kramer & Van Doorn zag ik nog wel een stapeltje liggen.

 

Het christendom is het langst voortdurende, invloedrijkste erfgoed van de oude wereld; de opkomst ervan is de belangrijkste ontwikkeling in de westerse geschiedenis. Steeds meer mensen hebben het geloof van hun voorouders verlaten en wijzen alle religies af – toch blijven ze er herkenbare erfgenamen van.

Heerschappij vertelt het verhaal van hoe we zijn geworden wie we zijn, en waarom we denken zoals we denken.

 

Lees verder op de betreffende pagina.

landelijke site
Vrijzinnigen Nederland

Het landelijk Bestuur van Vrijzinnigen Nederland, waar ook onze voorganger Johan de Wit deel van uitmaakt, zit dezer dagen niet stil. Via hun nieuwsbrief en de blogs van Wies Houweling, proberen ze de moed erin te houden.

U kunt zich eenvoudig abonneren op de landelijke nieuwsbrief via deze link https://www.vrijzinnigen.nl . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatregelen
Coronavirus

Vanwege de recente ontwikkelingen rond de verspreiding van het Coronavirus heeft het Bestuur van de Walkartgemeenschap besloten om voorlopig de kerk en het Walkartcentrum te sluiten. Activiteiten die komen te vervallen zijn:

 

alle activiteiten

 

Zodra er meer te melden valt zullen wij dat bekend maken op de website en d.m.v. e-mails aan alle ons bekende e-mailadressen.