Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

landelijke site
Vrijzinnigen Nederland

Het landelijk Bestuur van Vrijzinnigen Nederland, waar ook onze voorganger Johan de Wit deel van uitmaakt, zit dezer dagen niet stil. Via hun nieuwsbrief en de blogs van Wies Houweling, proberen ze de moed erin te houden.

U kunt zich eenvoudig abonneren op de landelijke nieuwsbrief via deze link https://www.vrijzinnigen.nl . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom Holland
Leestip

Hoe het christendom het Westen vormde.

 

Ze vliegen over de toonbank, de exemplaren van dit boek. Bij bol.com is het boek bijna uitverkocht. Bij Kramer & Van Doorn zag ik nog wel een stapeltje liggen.

 

Het christendom is het langst voortdurende, invloedrijkste erfgoed van de oude wereld; de opkomst ervan is de belangrijkste ontwikkeling in de westerse geschiedenis. Steeds meer mensen hebben het geloof van hun voorouders verlaten en wijzen alle religies af – toch blijven ze er herkenbare erfgenamen van.

Heerschappij vertelt het verhaal van hoe we zijn geworden wie we zijn, en waarom we denken zoals we denken.

 

Lees verder op de betreffende pagina.

VERVALLEN WEGENS CORONA
Kerkscheuringen

Volgens een oud gezegde is één Nederlander een Calvinist, zijn twee Nederlanders bij elkaar een kerk en drie Nederlanders een kerkscheuring.
Ons land kent ruim 1200 protestantse denominaties en het is dus niet verwonderlijk dat wij als Nederlanders, bekend staan om onze kerkelijke conflicten.

 

Johan de Wit beperkt zich in zijn lezing tot de conflicten die ontstonden na 1815 toen Nederland een koninkrijk was geworden onder Willem I. Hij schets u in 1,5 uur het kleurrijke verleden van een bonte verzameling van religieuze conflicten.

 

Woensdag 18 maart 2020, 15.30 - 17.00 uur en van 20.00 - 21.30 uur

Toegang voor leden en vrienden € 5,00; voor anderen € 8,00. De Walkartgemeenschap biedt u koffie of thee aan.

 

 

19 maart 2020
In memoriam

6 januari 1934 - 19 maart 2020

Geheel onverwacht, en waarschijnlijk niet ten gevolge van het Coronavirus, is Wybrand Ringenoldus overleden. Wybrand had hartritmestoornissen, maar verder geen aandoeningen van betekenis.

Gea en Wybrand werden lid van afdeling Zeist van Vrijzinnigen Nederland, nadat er in de afdeling Soest onenigheid was ontstaan. Zowel Gea als Wybrand voelden zich vanaf het eerste moment zeer thuis in Zeist. 

 

Johan de Wit begeleidt de uitvaart van Wybrand op donderdag 26 maart a.s. om 11.00 uur in Het Nieuwe Crematorium Baarn/Hilversum. E.e.a. geschiedt in besloten kring.

Na de Corona-crisis herdenken we Wybrand in de Walkartgemeenschap.

 

Wij wensen Gea veel sterkte in deze moeilijke dagen.

sociale onthouding – goede daad
TIP Sociale Commissie

Nu we allerlei activiteiten, museumbezoek, concerten, OV en ook het Walkartprogramma moeten ontberen, kleinkinderen hun grootouders niet meer mogen bezoeken, lijkt het een saaie tijd te gaan worden.

Behalve dat deze in de schoot geworpen vrije tijd een gelegenheid is om eindelijk eens dit of dat te gaan doen, kunnen we ons toch sociaal betrokken tonen.

De tip van uw sociale commissie is om een goede daad te doen door elke dag ongeveer 3 tot 5 mensen – Walkarters en/of uw kennissen, familie, vrienden op te bellen voor een praatje. Veel mensen zijn daar heel erg blij mee. De telefoon (en ook Skype ) is een prima sociaal medium voor thuisblijvers. Doet u mee? Wie weet hoe vaak door deze actie ook bij uzelf de telefoon gaat …

En kijken we later terug op een gezellige tijd tijdens de corona-isolatie.

VERVALLEN WEGENS CORONA
Muziek op zaterdagmiddag

Alweer de laatste zaterdagmiddag met muziek van seizoen 2020-2021. We gaan de lente tegemoet!

Op 28 maart ontvangen we het koor Capella Cantica o.l.v. Margo van Biezen. Het koor bestaat uit zo'n 24 enthousiaste amateurzangers die naar kwaliteit streven en proberen hun niveau steeds te verhogen. De leden komen voornamelijk uit Driebergen, maar ook uit omliggende plaatsen.

 

Op dit moment beschikken wij nog niet over een programma. Zodra voorhanden zullen wij de gegevens toevoegen aan onze website.

 

Plaats: Walkartkerkje, Kerkweg 23, Zeist. Tijd: 15.30 - 16.30 uur.

De toegang is vrij; collecte aan de uitgang.

Na afloop bieden wij u een wijntje/sapje aan in het naastgelegen Walkartcentrum.

wist het niet ...
De lente

Misschien is deze tekst ook al bij u in de e-mailbrievenbus gevallen. Iedereen stuurt hem door aan iedereen. Voor het geval hij u nog niet bereikte hebben wij hem maar op de website gezet.

hier klikken voor de tekst.

 

Eigenlijk weet ik niet of er auteursrechten op rusten, maar tot we vernemen dat we dit niet zomaar mogen plaatsen, kunt u de tekst lezen.

Hij is van de hand van Susan Blanco en zij is geinspireerd door mensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatregelen
Coronavirus

Vanwege de recente ontwikkelingen rond de verspreiding van het Coronavirus heeft het Bestuur van de Walkartgemeenschap besloten om voorlopig de kerk en het Walkartcentrum te sluiten. Activiteiten die komen te vervallen zijn:

de kerkdiensten van 15 en 22 maart

de cursus 'kerkscheuringen' van 18 maart ('s middags en 's avonds)

de filosofische kring van dr. Nepveu op 20 maart en

het optreden van Capella Cantica op 28 maart.

 

Zodra er meer te melden valt zullen wij dat bekend maken op de website en d.m.v. e-mails aan alle ons bekende e-mailadressen.