Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

bewerkte live stream
21 februari 2021

We hebben het nog steeds niet helemaal voor elkaar, het live streamen. Het geluid blijft een moeilijk ding. Maar er is weer een stap gemaakt. Het beeld is goed en het gesproken woord is goed. Nu de muziek nog goed krijgen!

Het blijft een uitdaging. Laten we hopen dat een en ander voor elkaar komt voordat corona voorbij is.

 

Op 21 februari jl. verzorgde Johan de Wit een preek, zongen Jeanine en Alphons, speelde Jan Boerwinkel orgel en piano en besloot Ger de bijeenkomst met pianospel.

De livestream is aangepast. Ik heb de slechte stukken eruit geknipt en van het pianospel van Ger een fimpje met dezelfde muziek maar op een andere vleugel en op een andere lokatie, erin geplakt.

 

Veel mensen zullen blij zijn weer een preek van Johan de Wit te kunnen beluisteren. U vindt hem onder de volgende link
https://vimeo.com/user13073211/review/516407112/9dfd4b8ee0

 

Geen ware democratie zonder religie

We zijn in Nederland zo gewend te leven in een democratie dat we ons nauwelijks een andere staatsvorm kunnen voorstellen.

Van de leiders in een democratie wordt gezag, kundigheid en een hoog moreel gehalte gevraagd. Het eigen belang dient ondergeschikt te zijn aan een groter belang, nl. het algemeen belang van het volk. In een democratische samenleving dienen ieders belangen en wensen zo goed mogelijk tot hun recht te komen en burgers moeten sociaal gezien zoveel mogelijk gelijk zijn aan elkaar.

Waar staan wij nu religie steeds minder een onderdeel van ons bestaan is.

Afgelasting en verplaatsing
Bijeenkomsten met Klassiek Verbond

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus konden en kunnen enkele lezingen van het Klassiek Verbond niet doorgaan, of niet op de geplande datum doorgaan.

Voorlopig hebben we een nieuw schema samengesteld dat er als volgt uitziet:

 

11 januari 2021 - verplaatst naar 10 mei 2021

8 februari 2021 - verplaatst naar 29 maart 2021

 

8 maart 2021 - voorlopig afgelast zolang de avondklok geldt

 

12 april 2021 - de lezing van 9 november 2020

 

Het zou fijn zijn als deze nieuwe data kunnen doorgaan. Nog wel in de kerk, zodat we een ruime afstand van elkaar kunnen houden.

 

bijeenkomsten en cursussen
aanmelden

Vanwege de coronamaatregelen mogen wij maar met maxiaal 30 personen bij elkaar komen in de Walkartkerk. Reden waarom u zich moet opgeven voor de zondagse bijeenkomsten. Dat kan bij Jeanine Keuchenius. Zij is te bereiken op de telefoonnummers 030-2319841 en 06-50495948. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van de contactpagina van deze website om u op te geven. Jeanine beheert ook de aanwezigenlijst voor de muziekmiddagen. Voor de overige activiteiten houdt Ineke Krediet het aantal inschrijvers bij. U kunt zich ook voor deze activiteiten opgeven via de contactpagina.

 

De volgende regels gelden bij bezoek aan de Walkartkerk:

  • kom niet als u zich niet helemaal fit voelt, hoest, niest, keelpijn heeft of kortademig bent.
  • desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
  • wacht totdat u een plaats wordt aangewezen, maar houd bij de ingang ook afstand van elkaar.
  • u mag geen stoelkussentjes verplaatsen. De kussentjes zijn zo geplaatst dat er 1,5 meter afstand is tussen de diverse bezoekers. Echtparen of mensen uit één gezin kunnen natuurlijk wel bij elkaar zitten.
  • het dragen van mondkapjes wordt aangeraden, zeker wanneer u in gesprek raakt met andere bezoekers. Eenmaal op uw plaats mag het weer af.
  • tijdens zondagse bijeenkomsten kunnen we gewoon gaan staan aan het begin en eind van een bijeenkomst. I.p.v. dat wij zingen, zegt de voorganger lied 0 en speelt de pianist/organist dat lied daarna, zonder dat wij meezingen.
Johan de Wit
1e Kerstdag 2020

Dit jaar gaat alles anders dan anders. 24 December een doe-het-zelf Kerstavond. We hopen dat u er iets van heeft kunnen maken.

En nu 1e kerstdag. Vanwege  het aantal besmettingen mogen we nog steeds maar met 30 mensen in de kerk komen. Heel jammer dat die maatregel nog steeds van kracht moet blijven.

Tijdig opgeven bij Jeanine Keuchenius verschaft u misschien een plaats in de kerk, maar we reserveren een aantal plaatsen voor mensen die niet over internet beschikken.

Heeft u wel internet dan kunt u op vrijdag 25 december vanaf 10.25 uur de kerstbijeenkomst o.l.v. Johan de Wit in een live stream meemaken.

Op deze manier hopen wij onze verbondenheid een beetje terug te kunnen halen.

Het bestuur en alle vrijwilligers wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

 

Helaas is de live stream niet goed verlopen! Het beeld was prima, maar het geluid onverstaanbaar. Wilt u toch de kerstpreek van Johan de Wit nalezen dan kan dat via https://www.walkart.nl/archief/overdenkingen/mrdrs-johan-de-wit/kerstoverdenking-2020

 

Dr. Rob Nepveu
13 december 2020, 10.30 u

In de reguliere bijeenkomst van 13 december gaat dr. Rob Nepveu voor.

 

Vergeet niet dat u zich op moet geven. Dat kan bij Jeanine Keuchenius telefonisch: 030-2319841 of 06-50495948 of via de contactpagina van de Walkartgemeenschap (max. 30 aanwezigen).

 

Deze bijeenkomst werd live gestreamd. U kunt (het grootste deel) terugkijken via

https://youtu.be/CvHBOpBOW4g

 

 

 

 

Walkartgemeenschap
Jaarprogramma 2020-2021

Het nieuwe seizoen, 2020-2021, nadert. Maar wat zitten we nog vol met onzekerheden.

De programmacommissie had dit jaar haar programma voor het nieuwe seizoen snel op orde, maar was terughoudend met het publiceren daarvan, gezien het corona-dilemma.

Inmiddels staat het programma op de website, maar alle activiteiten zijn onder voorbehoud, of met een maximum aantal deelnemers van 30. Dat om de afstand in de kerk, tussen de bezoekers, 1,5 meter te laten zijn.

De curussen en lezingen die altijd in het Walkartcentrum plaatsvinden zullen zolang de 1,5 meter afstand geldt, in de kerk worden gehouden. Niet zo gezellig met de buurman/vrouw op een flinke afstand, maar wel noodzakelijk. 
We hopen dat u begrip heeft voor de maatregelen, maar dat u zich niet laat weerhouden van het bezoeken van bijeenkomsten, muziekuitvoeringen, lezingen en cursussen.

We begroeten u graag, zonder u een hand te geven, in de Walkartgemeenschap.

Lees meer over het jaarthema 2020-2021.

sociale onthouding – goede daad
TIP Sociale Commissie

Nu we allerlei activiteiten, museumbezoek, concerten, OV en ook het Walkartprogramma moeten ontberen, kleinkinderen hun grootouders niet meer mogen bezoeken, lijkt het een saaie tijd te gaan worden.

Behalve dat deze in de schoot geworpen vrije tijd een gelegenheid is om eindelijk eens dit of dat te gaan doen, kunnen we ons toch sociaal betrokken tonen.

De tip van uw sociale commissie is om een goede daad te doen door elke dag ongeveer 3 tot 5 mensen – Walkarters en/of uw kennissen, familie, vrienden op te bellen voor een praatje. Veel mensen zijn daar heel erg blij mee. De telefoon (en ook Skype ) is een prima sociaal medium voor thuisblijvers. Doet u mee? Wie weet hoe vaak door deze actie ook bij uzelf de telefoon gaat …

En kijken we later terug op een gezellige tijd tijdens de corona-isolatie.

tot nader order
Geen activiteiten

Het wachten is op de volgende persconferentie. Als de maatregelen iets versoepeld worden dan kunnen we in de kerk met maximaal 30 mensen diverse activiteiten laten doorgaan. En aangezien de cursussen en lezingen meestal tussen de 20 en 25 mensen trekken, zou dat een optie kunnen zijn.

Blijf de website raadplegen en houd uw mailbox in de gaten voor meer informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

16 december 2020
In memoriam

Op 16 december jl. overleed Wilhelmine Wulff, echtgenote van Co Wulff, op 86-jarige leeftijd.

Het echtpaar Wulff woonde sinds 2000 in Zeist en werden al snel lid van de Walkartgemeenschap. Iedere zondag kwamen zijj samen naar het Walkartkerkje, genoten van het woord, en na afloop ook altijd van de contacten tijdens de koffie.
Helaas kreeg Wilhelmine de ziekte van Parkinson met later daarbij dementie. Co en Wilhelmine verhuisden daarom naar Driebergen naar het Woonzorgcentrum Beukenstein.

Ook al was Wilhelmine zwaar gehandicapt, haar overlijden kwam toch nog onverwacht.

Vanuit de Walkartgemeenschap condoleren wij Co en wensen wij hem sterkte bij het aanvaarden van de leegte die Wilhelmine achterlaat.

 

Johan de Wit
Kerstboodschap

We zijn het er allemaal over eens dat het een lastig jaar is geweest, 2020! Johan de Wit kijkt in zijn videoboodschap met ons terug, maar ook vooruit, aan de hand van de tekst van lied 27 uit onze zangbundel 'Gaandeweg': Op zoek naar houvast.

 

Als je struikelt, als je wankelt,

als je in het donker tast,

dan probeer je steun te vinden

aan iets stevigs, een houvast.

En dan vind je soms een hand

van een mens die stevig staat.

Die jou uit de modder trekt

je steunt met raad en daad.

 

Als je struikelt, als je wankelt,

als je naar beneden glijdt,

pak je alles waar je bij kunt,

want je zoekt naar zekerheid.

Maar de strohalm biedt geen steun

en het touw blijkt los te zijn.

En dan val je soms nog meer,

want je houvast blijkt maar schijn.

 

Als je struikelt, als je wankelt,

als je bang bent of alleen,

dan probeer je troost te vinden

bij de mensen om je heen.

En dan voel je soms een kracht

-God mag weten waar vandaan -

als een windvlaag in je rug,

als een steun om door te gaan.

20 december, 16.00 uur
Pleister op de wonde
Helaas gaat de bijeenkomst met Froukje Pitstra niet door. Via een ander kanaal bieden wij u de mogelijkheid om een lezing bij te wonen van Prof. Henny Lamers over 'De ster van Bethlehem'
 
Zondag 20 december 2020, 16.00 uur, live stream 

https://www.youtube.com/c/SterrenwachtTivoliOudenbosch

 

De ster van Bethlehem

Mocht je je altijd al afgevraagd hebben wat er waar is van het verhaal over de “Ster van Bethlehem en de Drie Koningen” dan kun je a.s. zondag 20 dec om 16 uur via youtube kijken en luisteren naar mijn verhaal voor de Volkksterrenwacht in Oudenbosch.:“De ster van Bethlehem: feiten en fictie”.

Daarin leg ik uit wat er echt in de bijbel staat, en hoe het verhaal in de loop van de tijd

veranderd is en hoe dat komt. Hoe komen we aan het verhaal van de drie koningen? Wie waren dat? Waar komen ze vandaan en hoe konden ze het stalletje in Bethlehem vinden?

Waarom staan er in een kerststal een os en een ezel bij de krib? En ...... wat was die ster nu echt? Was het misschien een komeet, of toch iets anders.? Wat zeggen de astronomen daarover? En ten slotte: wanneer is Jezus eigenlijk geboren?

Ik laat ook zien hoe het kerstverhaal door de eeuwen heen is afgebeeld in de kunst.

 

(De voordracht was gepland in basiliek van Oudenbosch,  met een kerstmarkt er omheen, maar wordt vanwege corona uitgezonden vanuit het voormalige Jezuiten klooster met de sterrenwacht aldaar.)

Fotopresentatie Nepal
9 december 2020

Op woensdagmiddag 9 december 2020 houdt Jaap van Gelderen een fotopresentatie over zijn reis naar Nepal in 2008.
We maken met hem een trekking van drie weken door de bergen van Kangchenjunga, een bergmassief helemaal in het oosten van Nepal. Dit is een onbekend en weinig betreden gebied, waarbij we beginnen in de tropen op 500 meter hoogte en eindigen tussen de gletsjers op ruim 5000 meter. De Kangchenjunga is de op drie na hoogste berg van de wereld, na de Mount Everest en de K2 (Karakorum), 8586 meter hoog.
Wegen zijn er niet, alleen paadjes, en de dorpjes zijn nog authentiek.

Webpagina bekijken? Klik hier.

Kom luisteren en kijken naar Jaap's wonderlijke avontuur.

 

Opgave bij Ineke Krediet:

telefoon 030-6923828 of via de contactpagina van de Walkartgemeenschap.

Toehang € 5,00 voor leden en vrienden; € 8,00 voor anderen. De Walkartgemeenschap biedt u koffie en thee aan.

 

Wegens de coronamaatregelen heeft deze activiteit plaats in de kerk, zodat we de afstand van 1,5 meter kunnen handhaven.

Essay van Johan de Wit
150 jaar Vrijzinnigheid

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Vrijzinnigheid, schreef Johan de Wit een essay van zes pagina’s met de titel: Christelijke theologie en Vrijzinnigheid: een ongemakkelijk verstandshuwelijk. 

Via deze link komt u bij een uittreksel van dit essay. In een later stadium wordt het volledige essay gepubliseerd. Het is de bedoeling dat tijdens het lustrumfeest, eind oktober, dit essay een levendige discussie op gang gaat brengen. Wat is nu eigenlijk vrijzinnig geloven? En wat is de vrijzinnigheid in de toekomst? Is er een vrijzinnige theologie mogelijk die door vrijzinnigen kan worden onderschreven als eenduidig en voorstelbaar? 

 

Inmiddels is de volledige tekst vrijgegeven en op deze website gepubliceerd.2 februari 2021
In memoriam

Op 2 februari jl. overleed Henriëtte van Midde-Witlox op de leeftijd van 95 jaar aan de gevolgen van corona. Haar ziekbed was gelukkig kort en zij is uiteindelijk rustig ingeslapen. Net vóór de eerste lockdown was Henriëtte verhuisd naar Woonzorgcentrum Rehoboth in Driebergen, omdat zelfstandig wonen niet meer verantwoord was.

Lezen was Henriëtte's passie. Ze genoot ook van muziek en cultuurreizen. In Utrecht waar Henriëtte een tijd woonde, verbond zij zich aan de Waalse (Pieters)kerk, en ordende ze daar het verwaarloosde archief. Eenmaal in Zeist beland, werd ze lid van de Walkartgemeenschap. Vrijzinnigheid was als een rode draad door haar leven.

 

De Walkarters die haar gekend hebben, hebben haar ervaren als een erudiete, aimabele vrouw. Haar kinderen en kleinkinderen zullen haar missen.

 

aug t/m dec 2020
Preken Rob Nepveu

Zojuist heb ik de preken van Dr. Rob Nepveu op de website geplaatst. We hadden een kleine achterstand, maar de preken van augustus tot en met december 2020 vindt u nu onder het kopje dr. Rob Nepveu.

Of via deze link: https://www.walkart.nl/archief/Overdenkingen/dr-rob-nepveu

 

 

anders dan anders
24 december 2020

De afgelopen jaren werd de viering van kerstavond in de Walkartgemeenschap steeds populairder. Alle beschikbare stoelen moesten worden aangesleept om iedereen een plaats te bieden. Natuurlijk hadden we dit jaar ook weer zo'n sfeervolle avond met elkaar willen beleven. Het ziet er echter niet naar uit dat de coronamaatregelen drastisch beperkt zullen worden en we met meer dan 30 mensen bij elkaar mogen komen. 
Met een zestal zingende koorleden, de dirigent, de pianiste en de overige vrijwilligers van de Walkartgemeenschap, zouden we maar 18 mensen kunnen ontvangen en 80 mensen teleur moeten stellen. Het bestuur heeft om veiligheidsredenen besloten kerstavond 2020, voorbij te laten gaan. 


Maar de programmacommissie is niet voor één gat te vangen! We willen u toch een kerstavondbelevenis geven, samen met uw kinderen en/of kleinkinderen. Het wordt een doe-het-zelf kerstprogramma. Koop alvast gekleurd papier, glitterstiften en lijm. Die gaan zeker van pas komen. Ook voor de glühwein en de warme hapjes moet u nu zelf zorgen. Verder gaan we nog niets verklappen. Dat maakt het spannend en verrassend! Net wat kerstavond moet brengen: een hart vol verwachting over wat er komen gaat. Klik hier als u zover bent.

Kribbig met kerst

Wies Houweling schreef haar gedachten over kerst 2020 op de website van de vereniging.

 

Kribbig met kerst

Mag je niet blij, maar ontevreden zijn met kerst? Ik herinner me van vroeger dat mijn jongste broertje toen hij een jaar of acht was vaak te hoge verwachtingen had. Gestresst en huilerig als het niet zo gezellig was als hij dacht dat het zou moeten zijn. Iedereen in de kamer en de kaarsjes aan, dat maakte de kerst goed voor hem. Een kind mag openlijk laten zien wat het voelt, volwassenen moeten eigenlijk altijd glimlachen met kerst. Een lach van geluk en dankbaarheid.

Mogen we nu in 2020 kribbig zijn omdat Kerst voor ons niet zo is als we het liefst zouden willen? Dat is een vraag die mij bezighoudt, dat thema kozen we dit jaar voor de kerst van Vrijzinnigen Nederland. Geen gezellige plaatjes, maar ontevreden kinderen en honden. Voor velen is de kerst niet zoals we verwachten, we proberen dankbaar te zijn met wat we wel hebben en zoeken driftig naar andere manieren van vieren.

Ja, we mogen best wel kribbig zijn, het is voor velen niet leuk. Ik heb mijn vader al een tijd niet gezien en iets meer dan een kopje koffie in de tuin zit er dit jaar ook niet in. Dat zal bij vele mensen zo zijn. Dat is even vervelend, maar we weten dat het volgend jaar weer anders zal zijn.

Kribbig zijn, niet om onszelf, maar om anderen?  Voor mensen die nooit de kerst krijgen die ze graag zouden willen? Dankbaarheid is geen kerstgedachte, dat hebben wij ervan gemaakt. De diepe kerstgedachte is dat er licht is in de duisternis. Dat de duisternis het licht niet overwint, dat er altijd een lichtpuntje is. Helaas niet voor iedereen.

Vrijzinnigen vragen aandacht voor iets dat schuurt met Kerst. In de verhalen van Ivo de Jong en Wouter Blokhuis beschrijven zij hun gedachten rond het thema. In de quotes en de foto’s laten we kribbige mensen en teksten zien.

We wensen jullie een mooi, ook een beetje kribbige kerst.

 

Voor de andere artikelen kunt u terecht op www.vrijzinningen.nl

 

 

2e zondag van de Advent
Alphons van Dijk, Theo Nederpelt en Jouke Krediet

Zoals gebruikelijk wordt er één Adventszondag ingevuld door leden van de Walkartgemeenschap. Vorige jaren waren dat Alphons van Dijk, Jouke Krediet en Bart Ouwerkerk. Bart slaat een jaartje over. Voor hem in de plaats heeft Theo Nederpelt zich beschikbaar gesteld om een bijdrage te leveren.

 

U vindt de live stream van deze bijeenkomst op https://youtu.be/KojQiMfrUPY

 

De tekst die Aphons van Dijk uitsprak treft u op deze pagina.

Tom Holland
Leestip

Hoe het christendom het Westen vormde.

 

Ze vliegen over de toonbank, de exemplaren van dit boek. Bij bol.com is het boek bijna uitverkocht. Bij Kramer & Van Doorn zag ik nog wel een stapeltje liggen.

 

Het christendom is het langst voortdurende, invloedrijkste erfgoed van de oude wereld; de opkomst ervan is de belangrijkste ontwikkeling in de westerse geschiedenis. Steeds meer mensen hebben het geloof van hun voorouders verlaten en wijzen alle religies af – toch blijven ze er herkenbare erfgenamen van.

Heerschappij vertelt het verhaal van hoe we zijn geworden wie we zijn, en waarom we denken zoals we denken.

 

Lees verder op de betreffende pagina.