Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

Macht van big-tech breken?
Hoop dat het nog goed komt
Volgens de uitvinder van het World Wide Web, Sir Tim Berners-Lee, is het web stuk. De grote techbedrijven hebben beslag gelegd op kennis en data en doen wat ze willen met onze gegevens. Gelukkig is deze 67-jarige het daar niet mee eens en wordt er gewerkt aan een persoonlijke datakluis 'Solid'.

De Brit wil geen algemeen verzet tegen technologie ( een ‘tech backlash’) aanwakkeren. ‘Mijn kritiek is gericht tegen de manier waarop technologie voor ons werkt. Het gaat mij er om dat we als individu soevereiniteit hebben en zelf bepalen wie inzicht krijgt in onze data.’

Een open standaard is altijd het leidende principe geweest voor Berners-Lee. Net als de beschikking over eigen data.

 

Lees het hele interview met Berners-Lee. Dit interview verscheen op 22 juni 2022 in het Financieel Dagblad.

Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma
29 mei 2022, 10.30 u
Op zondag 29 mei a.s. ontvangen wij ds. Evelijne Swinkels-Braaksma in de Walkartgemeenschap. Mevrouw Swinkels was al eens eerder te gast in onze gemeenschap. Misschien kent u haar ook van haar dichtbundels? 

Deze keer koos zij als thema 'Geef mij terug de ogen van een kind'.

Ze laat ons zingen maar ze heeft ook muziek voor ons uitgekozen die past bij haar voordracht.

 

De zondagse bijeenkomst begint om 10.30 uur en duurt ongeveer een uur. Aansluitend is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken en bij te praten in het Walkartcentrum.

We zien u graag aan de Kerkweg 23 te Zeist.

Bas Nabers, filosoof
Lofrede op de zintuigen
Op 9 januari jl. mochten we niet, maar gelukkig konden we een nieuwe datum vastleggen met Bas Nabers, filosoof. Zondag 8 mei is het geworden.

Het Humanistisch Verbond, afdeling Zeist verzorgt deze Walkartontmoeting.

 

Hoe verhouden we ons tot natuur? Of hoe zouden we dat moeten doen? En wat verstaan we dan eigenlijk onder ‘natuur’? Filosoof Bas Nabers laat zien welke rol een filosofie van de zintuiglijke, lichamelijke ervaring kan spelen bij een verkenning van deze vragen. Sinds Plato geldt het oog als het meest nobele zintuig. Dat is geen toeval: in het westerse denken staat de mens veelal tegenover, buiten of boven de natuur; en iets goed kunnen bekijken impliceert al snel distantie, overzicht, controle.

 

Bas Nabers is ondernemend filosoof. Hij verzorgt colleges filosofie en humanisme bij verschillende instanties. Daarnaast biedt hij filosofiereizen aan, gericht op levensvragen en natuurbeleving, in binnen- en buitenland. In zijn woonplaats Utrecht verzorgt hij 'Proef je stad wandelingen'. Hij heeft een fascinatie voor wilde plekken en oefent zijn denken in wildernis, bos en stad.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Lavinia Burke op Ierse harp.

Concert
Theo Nederpelt en zijn dochter Ariane
Twee pianisten uit een muzikaal geslacht – Theo speelt al meer dan 80 jaar, Ariane meer dan 30 jaar. Op het concert van vrijdag 22 april 2022 wisselen ze elkaar af en spelen ook samen!


Theo speelt Beethoven en Bach (en nog meer), Ariane speelt Schumann en Schumann, d.w.z. de beroemde Robert Schumann en zijn ondergewaardeerde, maar net zo geniale vrouw Clara, zó goed dat Ariane nu een lans voor haar breekt!

Tot slot spelen Theo en Ariane samen de ontroerende en meeslepende ‘Fantasie’ in f mineur van Franz Schubert.

De toegang is vrij, aan de uitgang wordt gecollecteerd.

Vrijdag 22 april 2022, 20.00 uur, Kerkweg 23, Zeist

Rogier van der Wal
Duitstalige auteurs
Deze middag is gewijd aan het werk van Daniel Kehlmann (*1975), een Duitse schrijver en essayist die afwisselend in Wenen en Berlijn woont. Kehlmann debuteerde al op jonge leeftijd in 1997 met een intrigerend boek over een magiër en zijn leerling, maar hij werd pas echt beroemd met Het meten van de wereld in 2004, een boeiend dubbelportret van de geniën Carl Friedrich Gauss en Alexander von Humboldt. Kehlmann maakt er een echte avonturenroman van. Ook dit boek is verfilmd. Kehlmann heeft zich ontwikkeld tot een van Duitslands meest vooraanstaande auteurs en komt regelmatig met een nieuw boek, dat bijna altijd meteen hoog scoort in de verkooplijsten.

 

Aanvang 14.30 uur tot circa 16.00 uur. Toegang voor leden en vrienden € 5,00; voor anderen € 8,00. Koffie of thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

 

Zie ook de betreffende webpagina.

 

8 maart 2022
Ger Boogaard, oud-voorzitter Walkartgemeenschap
Op dinsdagochtend 8 maart is Ger Boogaard overleden. Ger was al geruime tijd ziek, overwon prostaatkanker, leed aan bloedarmoede en werd getroffen door vasculaire dementie en Alzheimer. Zelf had hij nog hoop op herstel want hij maakte plannen om weer te gaan schilderen, pianostukken in te studeren en te reizen. Helaas is dat er niet meer van gekomen.

Ger is in besloten kring begraven op 12 maart op de Zeisterse begraafplaats Bosrust.

 

Op zaterdag 19 maart is er om 11.00 uur een herinneringsbijeenkomst in de Walkartkerk.

 

Lees meer op
 https://www.walkart.nl/activiteiten/Bijzondere-bijeenkomsten/in-memoriam-ger-boogaard,-oud-vooriztter-walkartgemeenschap

 

Mr.drs. Johan de Wit
Pinksteren 2022
Voor het geval u met Pinksteren Johan's preek hebt gemist: de tekst is te vinden via https://www.walkart.nl/archief/overdenkingen/mrdrs-johan-de-wit/pinksteroverdenking

 

Meestal wordt het Pinksterverhaal van Lukas uit Handelingen 2 als basis voor een Pinksterpreek gekozen. Johan komt echter niet verder met dat verhaal. Het geeft geen antwoord op zijn vragen over Pinksteren.

Die Heilige Geest is een geheimzinnig element in de christelijke traditie. 

We gebruiken het woord 'geest' nogal eens: de geest van het Westen, de geest van het Oosten, de geest van onze cultuur, de geest van het verleden en de tijdgeest.

Duidelijk is dat onze wereld na twintig eeuwen chistendom een nieuwe geest nodig heeft.

 

Een vrijzinnige levenshouding is ten diepste een levenshouding van vertrouwen. Vertrouwen in de kracht van mensen om het goede te doen, vertrouwen in het idee dat niets verloren is zolang de geest zich blijft verzetten tegen kaalslag, onverschilligheid en rauwe hebzucht.

Door dat vertrouwen te bewaren en uit te dragen, zal het uiteindelijk het laatste woord hebben. Het is niet exclusief vrijzinnig om dat vertrouwen uit te dragen, maar het is wel een heel belangrijk element van de manier waarop wij als vrijzinnigen in het leven willen staan. Dat is iets om te bewaren en te koesteren, zolang wij geloven en vertrouwen dat wij in staat en bereid zijn om het goede te doen.

 

 

maart, april en mei 2022
Preken Rob Nepveu
De samenvattingen van de preken van Dr. Rob Nepveu van maart t/m mei 2022 zijn toegevoegd. U vindt ze op de website. Raadpleeg https://www.walkart.nl/archief/overdenkingen/dr-rob-nepveu/religie-en-realiteit

 

 

 

Klassiek Verbond
Het ontstaan van de Zijderoute
Resteert ons nog één bijeenkomst met het Klassiek Verbond dit seizoen en wel op

 

9 mei 2022 - Het ontstaan van de Zijderoute door dr. Rolf Strootman

 

De Zijderoute is de romantische naam voor een wijdvertakt netwerk van handelswegen die eeuwenlang het oosten en westen van Eurazië met elkaar verbonden. Er is tegenwoordig weer veel belangstelling voor de Zijderoute. Dat komt deels doordat China een Nieuwe Zijderoute van de grond probeert te krijgen. Deels is het een gevolg van de groeiende belangstelling onder historici voor niet-Westerse geschiedenis en voor culturele uitwisselingen tussen ‘Oost’ en ‘West’.

Over de Zijderoute zijn de afgelopen tijd veel nieuwe boeken verschenen. Maar wanneer en hoe is de Zijderoute ontstaan? De meeste geschiedenissen van de Zijderoute beginnen in de Middeleeuwen omdat daarover het meeste bekend is. Soms wordt er vagelijk naar de Oudheid verwezen. Door veranderende wetenschappelijke inzichten en nieuwe archeologische ontdekkingen komen we steeds meer te weten over de vroegste directe contacten tussen China en het Middellandse Zeegebied. In de lezing nemen we deze uitwisselingen over enorme geografische afstanden onder de loep. In het bijzonder gaan we in op de vraag hoe die contacten tot stand kwamen en wat er verhandeld werd (veel meer dan zijde). 

 

Maandag 9 mei, 20.00 uur in het Walkartcentrum. Kosten € 6,00 voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap, vrij voor de leden van het Klassiek Verbond en scholieren; voor anderen € 8,00.

Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

 

 

 

Gesprekskring
Levensvragen
Laatste bijeenkomst van seizoen 2021-2022.

 

Na een periode van corona-onderbrekingen, gaan we komend seizoen weer dapper beginnen en pakken onze zoektocht in het leven weer -via de gespreksgroep- op. Dit jaar blijft het thema: Verder Kijken. Soms zelfs even terugkijken om weer verder te kunnen kijken.

 

Helma van Remmen is de gespreksleider en zocht een aantal thema's voor de gesprekken, zoals inspiratie door anderen, wat verbindt ons, wat is goed- hoe moet ik leven, getroffen door iets? Tijdens de gespreksochtenden zijn deze thema's het startpunt. Wie weet waartoe ze leiden?

 

Wilt u meedoen? Geef u op via de contactpagina van deze website. 
Vooralsnog zitten we ruim uit elkaar en vermijden we geloop in de zaal. Mooi is, als we allemaal gevaccineerd zouden zijn.
Zie ook: https://www.walkart.nl/activiteiten/Lees--en-gesprekskringen/levensvragen

 

Prof. Henny Lamers
Reis door het heelal
In deze lezing neemt professor Lamers u mee op een fascinerende reis door het heelal met prachtige opnamen van o.a. de Hubble Ruimte Telescoop. We beginnen op de aarde die deel uitmaakt van ons planetenstelsel. We zien de zon, planeten, manen, kometen en meteoren langs komen. Veel verder weg komen we bij de sterren: eigenlijk zijn dat allemaal zonnen. Sommige sterren zijn veel groter of veel kleiner dan de zon: de zon is de Jan Modaal van de sterren. We bezoeken reusachtige wolken die de kraamkamers van sterren zijn: we zien hoe daarin sterren worden geboren.
We komen ook stervende sterren tegen, die aan het eind van hun lange leven ontploffen of uitdoven. Dat is ook het lot dat de zon te wachten staat. De zon zit samen met een paar honderd miljard andere sterren in een grote platte schijf, die we op zomeravonden met het blote oog aan de hemel kunnen zien als de melkweg.

Nog verder weg komen we miljarden melkwegen tegen met allerhande prachtige vormen. Hoe verder weg we kijken: des te dieper kijken we in het verleden. Sterrenkundigen zijn echte historici: ze kunnen in het verleden kijken! Uiteindelijk bereiken we de grens van onze waarnemingen: we kijken dan zover terug in de tijd dat we de gevolgen van de Oerknal kunnen zien!

De kwetsbare democratie
Mr.drs. Johan de Wit
Internationaal gezien gaat het met vele democratieën de verkeerde kant op. We hebben het tijdperk Trump in Amerika voorlopig achter 

de rug, maar in veel landen is de democratische rechtsstaat door
nationalistische bewegingen tot een illusie gemaakt. Xi Jinping in China, de militaire staatsgreep in Birma, Erdogan in Turkije, Bolsonaro in Brazilië, Duterte in de Filippijnen, Poetin in Rusland, Orban in Hongarije, de lijst is verontrustend lang en niet volledig, want in veel staten op het Afrikaanse continent is evenmin sprake van een goed functionerende democratie.

In ons land hebben we gelukkig nog niet te maken met zulke ontwikkelingen, maar ook in onze democratie loopt lang niet alles naar wens.

Op papier is het allemaal goed geregeld. We hebben een stelsel van evenredige vertegenwoordiging waarin wij personen kiezen die voor onze belangen moeten opkomen en onze rechten moeten bewaken. Maar in de praktijk hapert dit stelsel meermalen en voelt het kiezersvolk zich niet gehoord. Komt dit door de partijvorming als uitvloeisel van de verzuiling uit de vorige eeuw of is dit het gevolg van de moeilijkheid om slagvaardige regeringen te vormen in een versnipperd politiek landschap? Leidt ons politieke stelsel tot een gestage uitholling van onze democratische beginselen of is dit slechts een tijdelijk verschijnsel waar we ons niet al te druk over moeten maken?

In de lezing die ik in maart zal geven doe ik een poging om tot een analyse te komen van de problemen waarmee de Nederlandse democratie worstelt. Als die analyse daartoe aanleiding geeft, probeer ik een aanzet te schetsen voor een mogelijke nieuwe politieke formule. 

Walkartgemeenschap
Er wordt aan gewerkt
Het programma is weer rond. We werken nu hard aan de teksten voor het programmaboekje en de website. Het thema voor het nieuwe seizoen kunnen we u wel alvast verklappen: 'Onderweg ..... maar waarheen?'
25 april 2022
In memoriam

Op 2 mei jl. waren Alphons en ik vanuit de Walkartgemeenschap vertegenwoordigd bij de mooie, sfeervolle, dankbare maar ook verdrietige afscheids- en crematieplechtigheid van Loes Wilschut.

Loes was jarenlang met haar echtgenoot lid van de Walkartgemeenschap en toen haar man Jan overleed, bleef Loes in de Programmacommissie nog lang actief. Zij trok veel sprekers aan in die tijd. Toen Loes na jaren slechter ter been raakte en het alleen wonen moeilijk werd, verhuisde zij naar de Mirtehof en na enkele jaren naar de Amandelhof, waar zij gelukkig heel goed begeleid en verzorgd werd.

Loes vertelde mij over haar opgroeien in Nederlands Indie (ze was geboren in Makassar) en haar verblijf in Jappenkampen. Na vertrek naar Nederland werd ze een gelukkige echtgenote. En ze werd moeder van vier zonen waar zij altijd weer over vertelde en natuurlijk enorm trots op was, misschien wel steeds trotser op werd. Ook op haar kleinkinderen. 

Zij vertelde over haar studietijd, haar activiteiten in de politiek (PvdA), de Feministen; zij schilderde en was regelmatig een paar dagen in Friesland met een schildersgroep. Ze was lid van een leesgroep en ze hield van de natuur. Van een bloesemboom kon ze grenzeloos genieten.

Velen van ons herinneren zich haar als een rustige, vriendelijke en tevreden vrouw met humor! Zij droeg tot op het laatst een zeer warm hart voor de groeiende Walkartgemeenschap en zou tot wel over de grenzen van de dood lid hebben willen blijven. Daarom ook blijven wij graag aan haar denken; aan haar werkzaamheden en haar opgewektheid en liefde voor zoveel dingen van dit mooie, aardse leven.   

Een mooi mens is heengegaan.

Annemiek van Dijk

 

 

 

 

Voorbij de horizon
Poezie verrijkt met muziek

De wereld voorbij de horizon, gezien in gedichten en gehoord in muziek.

Eigen beeldmateriaal wordt verbonden met gedichten van Nederlandse bodem, van bekende en minder bekende dichters. Het programma wordt verrijkt met moderne en klassieke muziek op de dwarsfluit.

Uitvoerenden zijn Wim Markus, muziek, Jeanine Keuchenius & Gerard Rutteman (alias Drager Meurtant), tekst en beeld.

 

Plaats: Walkart Kerk, 1 mei, 2022, 10.30 – 11.30 (deur open vanaf 10 uur)

Kerkweg 23, Zeist, toegang vrij – collecte aan de uitgang.

 

Pasen
Johan de Wit
Op 17 april a.s. gaat Johan de Wit voor in de Paasbijeenkomst. Tegenwoordig een moeilijk onderwerp. Nog maar weinig mensen kennen de betekenis van Pasen. Johan zal ons weer op weg helpen met een mooie preek.

 

Datum: 17 april 10.30 uur

Kerkweg 23, Zeist

 

Na afloop is er koffie drinken in het Walkartcentrum met het gebruikelijke paasbrood en een paasei.

 

NB. De tekst van deze preek vind je op https://www.walkart.nl/archief/overdenkingen/mrdrs-johan-de-wit/paasoverdenking

 

Viool en piano
Zofia Balcar en Harry Schram
We hebben nog geen definitief programma, maar de musici gaan werken uitvoeren van  Franz Schubert, Johannes Brahms en Clara Schumann.

 

Zofia Balcar  is geboren in Wroclaw, Polen. Na het Muzieklyceum aldaar studeerde

ze verder aan het Conservatorium.

Al heel vroeg voelde zij zich aangetrokken tot kamermuziek in verschillende vormen.

Tijdens haar opleiding nam ze meermalen deel aan concoursen, muziekcursussen en festivals, ook in het buitenland. In 1976 behaalde zij de eerste prijs met een strijkkwartet op een concours voor kamermuziekensembles in Poznan (Polen).

Eind 1977 vestigde zij zich in Nederland en studeerde verder aan het Rotterdamse Conservatorium.
Sinds 1980 maakte ze deel uit van Het Radio Filharmonisch Orkest, met een tussenperiode van 8 jaar in De Radio Kamer Filharmonie. De liefde voor kamermuziek is nooit over geweest en blijft in verschillende vormen

nog steeds de mooiste uitdaging voor haar.

 

Harry Schram studeerde piano en kamermuziek aan het Utrechts Conservatorium bij Herman Uhlhorn en Frits Knol. In Berlijn zette hij zijn studie voort bij Prof. Schlesier, piano en Prof. Stauch, liedinter-pretatie.

In Wenen volgde hij een aantal lessen bij Jörg Demus en in Stockholm een Masterclass bij Gerald Moore, de begeleider van o.a. Dietrich Fischer Diskau.

In Nederland terug studeerde hij verder bij Marinus Flipse, de vaste begeleider van de violist Henryk Szeryng.

Als kamermusicus werkt Harry Schram samen met zangers en instrumentalisten.

Naast muziek studeerde hij andragologie en godsdienstfilosofie, met denkers als Buber, Rosenzweig en Levinas.

 

 

met dr. Rob Nepveu
Filosofische kring

Vanaf 24 september hopen we onze filosofische bezinning weer normaal te kunnen hervatten. Misschien dan ook weer in de gebruikelijke kring rond de tafels in de Walkartkamer. Zo niet dan verhuizen we voorlopig nog naar de veel ruimere kerk.

Rob Nepveu wil verder gaan met het boek van vorig jaar, maar in september eerst opnieuw aandacht besteden aan de hoofdstukken over René Descartes en Hannah Arendt, om er na al die tijd weer in te komen. Het boek is heel overzichtelijk opgebouwd en leent zich zeer goed voor het onderlinge gesprek.

Meer gegevens over data en kosten vindt u op de betreffende webpagina filosofische kring op de vrijdagmorgen.