Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

Prof. dr. Henny Lamers
Walkartontmoeting

We zijn er allemaal nieuwsgiering naar: zou er nog met ons leven op aarde vergelijkbaar leven zijn in het heelal? Zeer waarschijnlijk, als je denkt aan de ontzaggelijke afmetingen van dat nog steeds uitdijende heelal. In de vorige en in deze eeuw zijn we heel veel meer te weten gekomen over dat heelal. Grootse projecten zijn er uitgevoerd of lopen nog steeds. Prof.dr. Henny Lamers maakte tijdens zijn arbeidzame leven deel uit van de groep mensen die speurden naar nieuwe ontdekkingen. En misschien speurt hij nóg wel. Hij zal zeker van de nieuwste ontdekkingen op de hoogte zijn en hij is graag bereid zijn kennis, op een begrijpelijke wijze, met ons te delen.

Wist u dat er ook een planetoïde naar prof. Lamers is genoemd? 

Theo Nederpelt verzorgt de muzikale omlijsting.

In verband met corona moet u zich aanmelden via Jeanine Keuchenius telefoon 030-2319841 of 06-50495948 of via de contactpagina van de Walkartgemeenschap. Er kunnen maar maximaal 30 mensen toegelaten worden.
Meer info op 'Hallo, is daar iemand?'

 

Toegang vrij.

Collecte bij de uitgang.

Filmmiddag
Where eagles fly

Al eerder vertoonden wij films van Hans Rademakers. Vorig jaar genoten we van 'Zwerven langs het licht' en een jaar eerder zwierven we over landschappen van Wit-Rusland.

 

Dit jaar kozen we voor 'Where eagles fly'; een film die is opgenomen in Noorwegen.

In de koude Noorse winters hebben alle dieren het moeilijk. Alleen de machtige steenarend is de onbetwistbare heerser van het luchtruim.

De film toont mooie en zeldzame beelden van als er een steenarend landt in het territorium van een zittende steenarend. U zult ook genieten van de mooie Noorse landschappen.

 

Wegens de coronamaatregelen vindt deze bijeenkomst plaats in de Walkartkerk, waar we op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen zitten. We kunnen echter maar maximaal 30 mensen toelaten. De middag is van 14.30 -16.00 uur. Kosten voor leden/vrienden van de Walkartgemeenschap zijn € 5,00. Voor anderen € 8,00.

Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

Aanmelden bij Ineke Krediet 030-6923828 of via de contactpagina.

6 september 2020
Froukje Pitstra

Om onze leden en vrienden die terughoudend zijn om naar de Walkartkerk te komen vanwege het coronavirus tegemoet te komen, hebben we de bijeenkomst van 6 september als geluidsfile op de website gezet.

Froukje Pitstra koos het thema: 'Geef me de ruimte'.

Chimène van Lunteren opent de dienst, Rogier van der Wal bespeelt de vleugel en het orgel en begeleidt Jeanine Keuchenius en Alphons van Dijk, die voor ons zingen.

Deze link brengt u bij het geluidsfile met plaatjes.

https://www.walkart.nl/archief/Overdenkingen/froukje-pitstra-6-september-2020

Essay van Johan de Wit
150 jaar Vrijzinnigheid

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Vrijzinnigheid, schreef Johan de Wit een essay van zes pagina’s met de titel: Christelijke theologie en Vrijzinnigheid: een ongemakkelijk verstandshuwelijk. 

Via deze link komt u bij een uittreksel van dit essay. In een later stadium wordt het volledige essay gepubliseerd. Het is de bedoeling dat tijdens het lustrumfeest, eind oktober, dit essay een levendige discussie op gang gaat brengen. Wat is nu eigenlijk vrijzinnig geloven? En wat is de vrijzinnigheid in de toekomst? Is er een vrijzinnige theologie mogelijk die door vrijzinnigen kan worden onderschreven als eenduidig en voorstelbaar? 

 

Inmiddels is de volledige tekst vrijgegeven en op deze website gepubliceerd.


In de eerstvolgende Vrije Ruimte verschijnt Johan's verhaal ook. Daar zijn dan vragen aan toegevoegd. Johan en het Bestuur van de Walkartgemeenschap zijn benieuwd naar de antwoorden. 

dr. Rogier van der Wal
José Saramago

Op 7 oktober behandelt Rogier de indringende roman 'De stad der blinden' van José Saramago (1922-2010). Deze roman is in 2008 ook verfilmd (Blindness) en voor toneel bewerkt. 

In Lissabon duikt ineens een epidemische blindheid op die in korte tijd apocalyptische vormen aanneemt. Eén persoon, de vrouw van de oogarts (die zelf ook blind wordt), behoudt haar gezichtsvermogen maar ziet zich genoodzaakt te doen alsof ze ook blind is. 
Het is een beklemmend verhaal en het getuigt van Saramago's sombere mensvisie.
Zeer actueel in de huidige coronatijd.

 

Woensdag 7 oktober 2020 van 14.30 - 16.30 uur. Toegang € 5,00 voor leden/vrienden en € 8,00 voor anderen. De Walkartgemeenschap biedt u koffie/thee aan.

 

Wegens de coronamaatregelen vindt deze middag plaats in de kerk i.p.v. in het Walkartcentrum. De kerk is ingericht met plaatsen op 1,5 meter van elkaar. We kunnen 30 deelnemers plaatsen. U kunt zich opgeven bij Ineke Krediet, 030-6923828 of via de contactpagina van deze website.

Zie ook coronamaatregelen Walkartkerk.

Muziek op de zaterdagmiddag
Bas Verheijden, piano

Wij zijn heel blij dat, ondaks het feit dat we maar 30 mensen mogen toelaten in de krk, Bas Verheijden toch bereid is om voor ons een Beethovenprogramma te willen verzorgen.

Het jaar 2020 is het Beethovenjaar. Op radio 4 hebben we daar al van kunnen genieten.

Wij hebben nog geen programma voor de 24e oktober gekregen, maar we laten ons graag verrassen. Beethoven kan nooit teleurstellen en Bas Verheijden ook niet!

 

Meer informatie over Bas Verheijden treft u aan op de websitepagina voor deze middag.

De toegang is vrij. Bij de uitgang wordt gecollecteerd want u begrijpt dat we een toppianist niet met lege handen kunnen wegsturen.

U kunt zich aanmelden bij Jeanine Keuchenius:telefoon 030-2319841 of 06-50495948 of via de contactpagina van de Walkartgemeenschap

ds. Joke Werner
zondag 31 augustus 2020

A.s. zondag 31 augustus gaat ds. Joke Werner bij ons voor. In verband met de coronamaatregelen moet u zich opgeven om deze bijeenkomst mee te kunnen maken.

Jeanine Keuchenius noteert graag uw naam. Zij is te bereiken op de telefoonnummers 030-2319841 en 06-50495948. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van de contactpagina van deze website om u op te geven.

De volgende regels gelden bij bezoek aan de Walkartkerk:

  • kom niet als u zich niet helemaal fit voelt, hoest, niest, keelpijn heeft of kortademig bent.
  • desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
  • wacht totdat u een plaats wordt aangewezen.
  • u mag geen stoelkussentjes verplaatsen. De kussentjes zijn zo geplaatst dat er 1,5 meter afstand is tussen de diverse bezoekers.
  • het dragen van mondkapjes wordt zeer gewaardeerd; zeker wanneer u in gesprek raakt met andere bezoekers.
  • tijdens zondagse bijeenkomsten kunnen we gewoon gaan staan aan het begin en eind van een bijeenkomst. I.p.v. dat wij zingen, zegt de voorganger lied 0 en speelt de pianist/organist dat lied daarna, zonder dat wij meezingen.
Tom Holland
Leestip

Hoe het christendom het Westen vormde.

 

Ze vliegen over de toonbank, de exemplaren van dit boek. Bij bol.com is het boek bijna uitverkocht. Bij Kramer & Van Doorn zag ik nog wel een stapeltje liggen.

 

Het christendom is het langst voortdurende, invloedrijkste erfgoed van de oude wereld; de opkomst ervan is de belangrijkste ontwikkeling in de westerse geschiedenis. Steeds meer mensen hebben het geloof van hun voorouders verlaten en wijzen alle religies af – toch blijven ze er herkenbare erfgenamen van.

Heerschappij vertelt het verhaal van hoe we zijn geworden wie we zijn, en waarom we denken zoals we denken.

 

Lees verder op de betreffende pagina.

Uit de Klassieke Oudheid
De Romeinen in de lage landen

In samenwerking met afdeling Zeist van het Nederlands Klassiek Verbond organiseren wij jaarlijks een vijftal lezingen.

Op 19 oktober bijt dr. A. Notermans het spits af met 'De Romeinen in de lage landen.' Zij neemt ons mee over de Via Belgica, de 400 km lange Romeinse hoofdweg van de Franse zeekust naar het Duitse Rijnland. We bekijken met haar de Romeinse overblijfselen in Tongeren, Heerlen en Keulen die ons een beeld moeten geven van het leven in onze streken in de Romeinse tijd. Zie ook de betreffende webpagina.

 

Wegens de coronamaatregelen vindt deze bijeenkomst plaats in de Walkartkerk, waar we op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen zitten. De avond is van 20.00-22.00 uur. Kosten voor leden/vrienden van de Walkartgemeenschap zijn € 30,00 voor 5 avonden (€ 6,00 per avond). De leden van het Klassiek Verbond betalen via hun contributie. Scholieren gratis (worden gesubsidieerd door het NKV). Voor anderen bedragen de kosten € 40,00 voor 5 avonden (€ 8,00 per avond).

Aanmelden bij Ineke Krediet 030-6923828 of via de contactpagina.

Walkartgemeenschap
Jaarprogramma 2020-2021

Het nieuwe seizoen, 2020-2021, nadert. Maar wat zitten we nog vol met onzekerheden.

De programmacommissie had dit jaar haar programma voor het nieuwe seizoen snel op orde, maar was terughoudend met het publiceren daarvan, gezien het corona-dilemma.

Inmiddels staat het programma op de website, maar alle activiteiten zijn onder voorbehoud, of met een maximum aantal deelnemers van 30. Dat om de afstand in de kerk, tussen de bezoekers, 1,5 meter te laten zijn.

De curussen en lezingen die altijd in het Walkartcentrum plaatsvinden zullen zolang de 1,5 meter afstand geldt, in de kerk worden gehouden. Niet zo gezellig met de buurman/vrouw op een flinke afstand, maar wel noodzakelijk. 
We hopen dat u begrip heeft voor de maatregelen, maar dat u zich niet laat weerhouden van het bezoeken van bijeenkomsten, muziekuitvoeringen, lezingen en cursussen.

We begroeten u graag, zonder u een hand te geven, in de Walkartgemeenschap.

Lees meer over het jaarthema 2020-2021.

Mr.drs. Johan de Wit
Samenkomst 21 juni 2020

Op 21 juni jl. kwamen een kleine 30 leden en vrienden bij elkaar voor de eerste bijeenkomst in coronatijd. Alles was tot in de puntjes voorbereid door Jeanne Soetens en Paulien de Bruijn. De beschikbare plaatsen waren gemarkeerd en je werd naar een plaats begeleid.

Johan de Wit leidde de bijeenkomst, Jan Boerwinkel liet van zich horen met het orgel, en Jeanine Keuchenius en Alphons van Dijk met hun stemmen.

Omdat het geluid dat de filmcamera had opgenomen (Gerard Rutteman) niet optimaal was, hebben we het geluid dat via de installatie werd opgenomen onder de beelden geplakt. Dat moest natuurlijk wel gesynchroniseerd worden. Een heel gepuzzel, want ik geloof niet dat er een programma is dat dat automatisch voor je doet. Van de muziek die ten gehore werd gebracht tijdens de bijeenkomst zijn slechts fragmenten opgenomen, enerzijds om deze videofilm niet te lang te laten duren en anderzijds omdat er misschien rechten op rusten.

Wij wensen u een aangenaam uurtje met deze opname die u kunt starten met een klik op de volgende link https://vimeo.com/440795123/b0aaef91d3

 

Marian Mackay

sociale onthouding – goede daad
TIP Sociale Commissie

Nu we allerlei activiteiten, museumbezoek, concerten, OV en ook het Walkartprogramma moeten ontberen, kleinkinderen hun grootouders niet meer mogen bezoeken, lijkt het een saaie tijd te gaan worden.

Behalve dat deze in de schoot geworpen vrije tijd een gelegenheid is om eindelijk eens dit of dat te gaan doen, kunnen we ons toch sociaal betrokken tonen.

De tip van uw sociale commissie is om een goede daad te doen door elke dag ongeveer 3 tot 5 mensen – Walkarters en/of uw kennissen, familie, vrienden op te bellen voor een praatje. Veel mensen zijn daar heel erg blij mee. De telefoon (en ook Skype ) is een prima sociaal medium voor thuisblijvers. Doet u mee? Wie weet hoe vaak door deze actie ook bij uzelf de telefoon gaat …

En kijken we later terug op een gezellige tijd tijdens de corona-isolatie.