Jeanine Keuchenius

Jeanine Keuchenius is ....


Jeanine is lid van de Walkartgemeenschap, pastoraal medewerkster aldaar en tevens lid van de sociale- en de programmacommissie.

Gesprekskring

Door   Mw. Jeanine Keuchenius
Data

  vrijdag 8 september, 6 oktober, 10 november 2023, 12 januari,
  9 februari, 8 maart en 12 april 2024.
Tijd   14.00 - 15.30 uur
Plaats   Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist
Opgave bij   Mw. Jeanine Keuchenius, ‭030-23 19 841 of mail naar
  jag.keuchenius@kpnplanet.nl 
Kosten

  € 15,00 voor leden en vrienden
  € 25,00 voor anderen

  Inclusief koffie of thee.

 

Onze Gesprekskring wil een plek bieden aan mensen, die in een kleine en veilige kring de dialoog aangaan over existentiële onderwerpen.

Zijn er winnaars of verliezers als je in dialoog gaat met elkaar en elkaar de ruimte laat om uit te spreken wat je wilt zeggen? De rode draad is jezelf kunnen en mogen zijn binnen grenzen en begrenzingen, wanneer deze met respect worden gehanteerd.

Allen botsen we op grenzen, binnen onszelf, maar vooral ook op limieten buiten onszelf. Die kunnen ons confronteren met gevoelens van onmacht, ergernis en boosheid op ongrijpbare systemen.
De grenzen leiden tot confrontaties, tot breekpunten, maar ook tot uitdagingen die een beroep doen op ons vermogen tot reageren. Reacties kunnen de vorm aannemen van verstarring, ontkenning, negeren of juist van een open vizier, waarbij uitdagingen open tegemoet worden getreden.

Voorafgaand aan onze eerste bijeenkomst op 8 september zal ik alle deelnemers ter voorbereiding een tekst sturen. Met elkaar kunnen we het onderwerp/thema voor de volgende bijeenkomst bespreken. Ook die zal ik voorbereiden en via een tekst aan alle deelnemers sturen. Zo hebben we steeds een thema als uitgangspunt en een tekst die uitnodigt om te reflecteren.

Zelf vond ik inspiratie in de persoon Malwida von Meysenbug (1816 – 1903), een feministe avant la lettre. Een vrouw die onafhankelijk zijn als haar grootste wens zag en dit, tegen alle verdrukking in, ook wist te bereiken. Zij zette zich al van jongs af aan in voor democratie en gelijkberechtiging van vrouwen en mannen. Ook was zij een begenadigd tekenaar en schilder en een scherpzinnige kunstcritica.