Zijn Plato's antwoorden steekhoudend?

 

 

Een avond in samenwerking met het Klassiek Verbond, Zeist.

 

 

Plato's filosofie van de liefde

Liefde, begeerte en verlangen

Door

dr. C.L. Caspers, classicus en docent Murmellius Gymnasium Alkmaar en de UvA

Datum maandag 11 november 2019
Tijd 20.00 - 22.00 uur
Plaats

Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave via contactpagina
Deelnemers aan alle avonden hebben voorrang bij inschrijving!!

Kosten

€ 30,00 (5 avonden) voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap;
€ 40,00 (5 avonden) of € 8,00 per avond voor niet-leden/vrienden.
Gratis voor leden van het Klassiek Verbond (via lidmaatschap).
Gratis voor scholieren (gesubsidieerd door het Klassiek Verbond).
Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

 

Liefde, begeerte en verlangen: zijn dat niet bij uitstek grootheden die zich onttrekken aan de logica en aan de ratio, en dus aan de filosofie? Wat heeft de filosofie ons nu te vertellen over zoiets ongrijpbaars als houden van... ? En omgekeerd: wat voor boodschap heeft een verliefd mens aan de filosofie? Plato’s dialoog Het Symposium geeft een aantal klinkende antwoorden op deze sceptische vragen en is daarmee bijzonder invloedrijk geweest op de Westerse (en de Arabische!) wijsbegeerte. Maar dat wil niet zeggen dat Plato’s antwoorden ook echt steekhouden. In deze lezing bekijken we eerst, met een blik op de Griekse lyrische en tragische poëzie, hoe Plato het begrip eros (liefde, begeerte, verlangen) radicaal naar zijn eigen hand zet. Daarna kijken we naar de kritiek die er al in de oudheid op Plato’s voorstelling van zaken geleverd werd, zowel door dichters als door collega-filosofen. Hoe canoniek de erotische filosofie van Het Symposium in de loop der eeuwen ook geworden is, niet iedereen was overtuigd; en dat is maar goed ook.