Liek Mulder werkte bijna veertig jaar als docent geschiedenis en maatschappijleer aan diverse middelbare scholen. Daarnaast is hij al decennialang actief als vrijwillig bestuurder bij organisaties en verenigingen. Sinds begin jaren tachtig schreef hij, vaak samen met anderen, een groot aantal publicaties voor het geschiedenisonderwijs en voor het ‘grote publiek’.

Actuele grensoverschrijdingen - waarom?

Door

Liek Mulder

Data woensdag 24 januari 2024
Tijd 14.30 - 16.00 uur
Plaats

Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave via

contactpagina

of telefonisch bij Ineke Krediet, 030-69 23 828

Kosten

€ 7,00 voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap,
€ 10,00 voor anderen.

U kunt betalen via een QR-code met uw telefoon.

Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

Iedere dag zijn er nieuwsfeiten waarin sprake is van grensoverschrijding. Dat geldt voor intermenselijke handelingen, maar ook in groter verband, bijvoorbeeld op de terreinen van nationale en internationale politiek. Om laatstgenoemde grensoverschrijdingen te kunnen duiden, is het verhelderend geïnformeerd te worden over de achtergronden daarvan. Waarom worden in dit nationale of internationale verband grenzen overschreden? Hoe is dit conflict of deze gespannen situatie ontstaan? Wat is de voorgeschiedenis ervan? Waar zijn openingen te vinden die leiden tot oplossingen?
Het beantwoorden van deze vragen helpt bij het beter zicht krijgen op de wereld van vandaag. Welk conflict of welke situatie op deze bijeenkomst aan de orde wordt gesteld, is op het moment van het drukken van dit programmaboekje nog niet te zeggen. Die informatie is enkele weken voor deze middag beschikbaar.