Dr. Anne Doedens is een historicus die zich met veel passie al bijna een halve eeuw met geschiedenis bezighoudt. Hij publiceert over de Nederlandse geschiedenis van de 16e tot de 20e eeuw. Doedens promoveerde bij professor Van Deursen, dé kenner van de strijd tussen de rekkelijken en de preciezen ten tijde van Maurits en Van Oldenbarnevelt. (Bavianen en Slijkgeuzen). Geen wonder dat hij veel kennis heeft meegekregen over Van Oldenbarnevelt.

Johan van Oldenbarnevelt

400ste sterfjaar

Door

dr. Anne Doedens

Data woensdag 18 december 2019
Tijd 14.30 - 16.00 uur
Plaats

Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave via

contactpagina

of telefonisch bij Ineke Krediet, 030-69 23 828

Kosten

€ 5,00 voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap,
€ 8,00 voor anderen.

Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

Wie was die man, die met de insinuatie van landverraad ter dood werd gebracht, terwijl zijn meesters na zijn terechtstelling schreven dat hij hun meer dan bekwame, competente, unieke en onvermoeibare dienaar was geweest: ‘Een man van grooten bedryve, besoigne, memorie ende directie, jae singulier in alles’. In de tijd voorafgaand aan Van Oldenbarnevelts dood en de daarop volgende jaren, werd in een periode van wapenstilstand (het Twaalfjarig Bestand, 1609-1621) in Nederland een binnenlandse strijd uitgevochten. Een strijd op velerlei terrein. Over zaken als: politieke en bestuurlijke centralisatie of decentralisatie, regentenmacht en calvinistische volksinvloed, orthodox protestantisme of humanistisch christendom. De strijd tussen rechtzinnigheid en humanistische vrije wil liep daarbij als een rode draad door en naast de andere tegenstellingen op politiek en cultureel gebied. Vaak totaal onbegrepen door de tijdgenoot, die er zijn eigen invulling aan gaf. Hierover gaat de lezing, maar meer nog: wat was de rol van Van Oldenbarnevelt daarbij? Was zijn terechtstelling ‘Moord of Recht’? Wat maakte hem tot een van de grootste staatslieden die ons land voortbracht, en wat is de relevantie voor ons vandaag, in de 21ste eeuw?