Dr. Froukje D. Wirtz is organisatiepsycholoog en wijsgerig pedagoog, gespecialiseerd in persoonlijk leiderschap. Zij was docent hbo en post-hbo en parallel hieraan was zij verbonden aan een Consulting Group. Juist de verbinding theorie en praktijk werkt(e) inspirerend. Onder andere als bibliocoach zet zij haar zoektocht voort naar wakker worden in en aan de nieuwe tijd en wat er daarin toe doet. Recente publicatie: NIPS; evenwichtig denken, doen en zijn. Uitgeverij Stili Novi.

Klein beginnen

door dr. Froukje Wirtz

Door

  Mw. dr. Froukje Wirtz

Data   woensdag 6 en 20 november 2019
Tijd   14.30 - 16.00 uur
Plaats

  Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave via   contactpagina

Kosten

  € 10,00 voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap,
  € 15,00 voor anderen.

  De koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

We beginnen allemaal klein. Als baby.

In onze eerste jaren worden de fundamenten gelegd voor ons unieke en bezielde leven. Als het goed is zijn dat bouwstenen voor saamhorigheid en eigen leiderschap in ons leven als volwassene.

 

Vanuit psychologische invalshoek bekijken wij enkele processen en stadia die zich tijdens het ontwikkelingproces voltrekken. Aandachtspunten voor de eerste bijeenkomst: zintuiglijke ervaringen, hechting (een min of meer consistent patroon van ‘huiselijke omgang’, gebaseerd op het samenspel tussen het jonge kind en de belangrijkste ouder/verzorger), ontwikkelingsvoorwaarden (best interests) en co-evolutie.

Het ontwikkelings- of leerproces, het zorgen voor de ziel, is nooit af. Het stelt ons (met vallen en opstaan) in staat de taken op ons te nemen, waarvoor wij in ons leven komen te staan. Idealiter leidt het tot een gezond evenwicht tussen ‘binnen en buiten’. En tot goede contacten tussen onszelf en de ander.

 

Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen (Loesje)

Met betrekking tot de volwassen mens doen in de psychologie verschillende termen de ronde. Ego, ik, persoonlijkheid, Zelf, identiteit en psyche. Word daar maar eens wijs uit.

Hoe het zij: twee vaardigheden zijn van belang op ons levenspad: zelfreflectie en het verwerven van zelfkennis; ons thema voor de tweede bijeenkomst.

 

Voor zelfkennis is diepgaand inzicht in het eigen evenwicht tussen ‘binnen en buiten’ van het grootste belang.

De buitenkant (gedrag) telt en de binnenkant (innerlijk) telt.

Idealiter is dat één geheel, maar zo eenvoudig ligt het niet; de wisselwerking, de spanningsverhouding tussen die twee, blijkt doorslaggevend.

 

In mijn lezingen grijp ik o.a. terug op twee van mijn boeken: NIPS, evenwichtig denken, doen en zijn (Stili Novi 2015) en Achter het masker van de persoonlijkheid (Nelissen, 2006).