Dr. Anne Doedens is een historicus die zich met veel passie al bijna een halve eeuw met geschiedenis bezighoudt. Hij publiceert en geeft lezingen over de Nederlandse geschiedenis van de 16e tot de 20e eeuw. Voor meer informatie www.annedoedens.nl

 

Liever klein dan groot?

over de betekenis van lokale geschiedenis

Data maandag 3 en 17 februari 2020
Tijd 20.00 - 22.00 uur
Plaats

Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave via

contactpagina

of telefonisch bij Ineke Krediet, 030-69 23 828

Kosten

€ 12,50 voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap,
€ 20,- voor anderen.

Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

Lokale geschiedenis is meer dan de geschiedenis van straat of steeg, van een bekend gebouw of een opvallend plaatselijk feit of van een bijzondere, plaatselijke persoon. Het is de geschiedenis van een plaatselijke samenleving in al zijn aspecten: liefde en dood, oorlog en vrede, samenwerken en tegenwerken, gezag en strijd, jaloezie en onbaatzuchtigheid, rijkdom en armoede. De grote wereld buiten de eigen dorps- of stadsgrenzen komt er binnen en raakt de lokale bevolking. Lokale geschiedenis moet wel uitgaan van de menselijke maat. Die komt heel mooi naar voren in studies als die van ‘Een dorp in de polder’ als Graft – De Rijp (van de hand van prof. A. Th. Van Deursen). In twee avondsessies gaat Anne Doedens niet alleen in op Graft, maar ook op andere boeiende onderzoeken. Zoals die naar stads- en dorpsgemeenschappen als die van Muiden, De Bilt, Vlieland, Hoorn en Enkhuizen in de 17e, 18e en 19 eeuw. Zo komt een reeks zaken aan de orde die op klein niveau meer aanspreken dan in groot verband. Zoals: de heersende elite, arm en zwak, kerk en ongeloof. Geschiedenis gaat weer leven als in plaats van de structuur, de persoon prioriteit heeft.