Helma van Remmen is docent verpleegkunde en supervisor van beroep. Met veel plezier en interesse heeft zij de vrijzinnige pastorale opleiding in Bilthoven gevolgd en afgesloten. Haar eindwerkstuk was: communiceren met een andere werkelijkheid. 
Helma is lid van de Walkartgemeenschap en was daarin jarenlang bestuurslid en lid van de programmacommissie.

Levensvragen

Door   Mw. Helma van Remmen-Rosmalen
Data

  vrijdag 23 september, 28 oktober, 25 november 2022, 13 januari,
  10 februari, 10 maart en 14 april 2023.
Tijd   13.30 - 15.00 uur
Plaats   Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist
Opgave bij   Mw. Helma van Remmen, 030-6963133
Kosten

  € 15,00 voor leden en vrienden
  € 25,00 voor anderen

  Inclusief koffie of thee en een lunch tijdens de laatste bijeenkomst.
  Aanmelden via de contactpagina of direct bij Helma, tel. 030-6963133.

 

Dit jaar is het Walkartthema: Onderweg……….maar waarheen?

Ja, er zijn nog genoeg vragen op onze levensweg. Hier volgen er enkele:

  1. In onze gespreksgroep gaan we het o.a. hebben over de Verwondering. Peter Barthel - professor in de sterrenkunde - schreef dat hij “verwondering in de aanbieding heeft”. Deze zin komt uit een column genaamd: Blijf je verwonderen! Als voorbereiding krijgt u een kopie van deze column. Toch zegt hij later: “Maar verwonderen is niet voldoende, er ligt een opdracht in verborgen.” We gaan proberen te begrijpen wat hij bedoelt.  

  1. “Het goede is geen opvatting, maar een gevoeligheid voor de ander. Dit is een godsdienst die ook heel geschikt is voor atheïsten” zegt de filosoof Jan Keij in navolging van Emmanuel Levinas. “Het appèl dat de ander op een mens doet, daar ligt de basis van de moraal. Ik leer aan de ander waar de opdracht van mijn leven is”. Laten we in onze levensrugzak kijken of we ook een ervaring hebben waar Levinas het over heeft.

  1. Mensen, en vooral zij die zich bezighouden met beleid, zouden zich moeten realiseren dat politiek en beleid ten dienste behoren te staan van het leven zelf. Nu doen we, en de kranten doen eraan mee, alsof ons leven in dienst staat van de politiek. De mens vervult volgens Maxim Februari (P.C.Hooftprijs 2020) niet alleen een rol als burger of consument, maar maakt ook deel uit van een groter geheel, het universum. 

    Dat diepe besef maakt hem tot een religieus mens wat vooral niet met gelovig moet worden verward. U bent veel meer dan een burger, u bent een mens die leeft. Wat bedoelt hij? Een kort vraaggesprek krijgt u als voorbereiding.

  2. Het kind in ons. In de Meimaand gaf Evelijne Swinkels-Braaksma een overweging met het thema: “Geef mij de ogen van een kind”. Wat bedoelt zij hiermee? Wat verstaat u daaronder? We zijn allemaal al een stukje verder op onze levensweg. Nu is de vraag: kunnen wij de wereld nog zien met de ogen van een kind?

     

Hebt u zin om mee te doen of wilt u weer meedoen? Laat het me weten.