Jan Warndorff is geboren en getogen in west en oost Afrika, en heeft daarnaast ook gewoond in de Verenigde Staten, Engeland en Brazilië. Hij is in 1996 afgestudeerd aan de Universiteit voor Humanistiek met een scriptie over José Ortega y Gasset. In 2017 verscheen bij Lemniscaat zijn boek Geen idee: filosofie van het boerenverstand met als kernboodschap: zie van zoveel mogelijk, zoveel mogelijk te houden. Het boek is lovend besproken in o.a. Trouw en de NRC, en werd genomineerd voor de Socrates wisselbeker van 2018. Op zijn website kunt u de inleiding lezen en inhoudsopgave zien. www.janwarndorff.nl

De filosofie van het boerenverstand

door Jan Warndorff

Actrice   Jan Warndorff
Datum    zondag 2 februari 2020
Tijd    10.30 - 12.00 uur
Plaats     Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist
Toegang   Vrij. Collecte aan de uitgang.

I.v.m. de verhindering van ir. Bart Knol is Jan Warndorff zo vriendelijk geweest zijn Walkartontmoeting van 5 april naar 2 februari te verzetten!

Voor 5 april hebben we drs. Liek Mulder bereid gevonden invulling te geven aan de Walkartontmoeting. Zijn lezing gaat over 'onderbelichte vrouwen in het verzet' (zie de betreffende datum).

 

Alles begint met het leven zelf. Het is de fundamentele voorwaarde tot alles wat wij hebben en zijn, denken en doen. Daarom kennen wij geen grotere vrees dan de vrees om het leven zelf te verliezen; want dan verlies je alles. Toch kost het moeite om het leven zelf te waarderen en te vieren als een doel en waarde op zich. Zo gemakkelijk glippen de dagen voorbij, als een vlakke, zelfs saaie stroom. En als je er dan toch bewust bij stil wil staan, dan blijkt het heel moeilijk om er mentaal grip op te krijgen. Elke poging er de vinger op te leggen tast in de leegte. Hier bieden zowel wetenschap als filosofie weinig houvast: daar gaat de aandacht uit naar grote, algemene, abstracte of juist materiële dingen. Terwijl het ongrijpbare leven zich juist afspeelt in het kleine, het intieme, het alledaagse. Geïnspireerd door met name de Boeddha, José Ortega y Gasset en Antoine de Saint-Exupéry (de kleine prins), biedt deze lezing een liefhebbende manier van denken, die juist in het leven zelf zijn beginpunt en eindpunt en ook zijn middelpunt vindt.

De media over Geen idee: filosofie van het boerenverstand:

“Een verrassend en fris boek over wat ‘het leven’ eigenlijk is”(NRC – augustus 2017)

“Een buitengewoon interessant boek en ook nog eens buitengewoon goed geschreven” (NieuwWij-juni 2017)

“Zelden lees je zoveel oprechte verwondering terug in een filosofische publicatie”(Trouw -mei 2017)

“Een sprankelend betoog dat met een verbluffend vanzelfsprekend uitgangspunt ons leven verdedigt tegenover de koloniserende machten van godsdienst, politiek, wetenschap en maatschappij. ... Een revolutionaire herijking van filosofisch denken.”   (Stichting Filosofie Oost-West -juni 2017)     

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Wim Markus, fluit.