Professor dr. Lotte Jensen is hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze publiceert over Nederlandse letterkunde, geschiedenis en nationale identiteitsvorming. Publicaties van haar hand zijn onder meer Verzet tegen Napoleon (2013), Vieren van vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648-1815 (2016) en Wij tegen het water. Een eeuwenoude strijd (2018).

Typisch Nederlands: de strijd tegen het water

door professor dr. Lotte Jensen

Spreker Prof. dr. Lotte Jensen
Datum  zondag 3 november 2019
Tijd  10.30 - 12.00 uur
Plaats   Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist
Toegang Vrij. Collecte aan de uitgang.

Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

We beschouwen de strijd tegen het water als een typisch Nederlands fenomeen. Nederland heeft tal van grote overstromingen gekend, zoals de Kerstvloed van 1717, de watersnood van 1861 en de watersnoodramp van 1953. Ook vandaag de dag is de strijd tegen het water nog altijd actueel. Volgens klimaatwetenschappers is het niet de vraag of Nederland overstroomt, maar wanneer. In deze lezing bespreekt Lotte Jensen de relatie tussen het nationale wij-gevoel en de strijd tegen het water. Ze bespreekt de vier pijlers waarop het wij-gevoel steunt: het vaste beeldrepertoire, de rol van het koningshuis, de liefdadigheid en de nationale herinneringscultuur. 

 

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Lucie Spreij, sopraan, Els Spreij, alt-mezzo en Brian Lamb, piano.