Paul Schnabel (1948), socioloog, is universiteitshoogleraar emeritus van de UU en was directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, kroonlid van de SER en lid van de Eerste Kamer voor D66. Hij is lid van de onafhankelijke Commissie Integriteit Ministerie van Financiën.

De afkalving van de verzorgingsstaat

Paul Schnabel

 

Spreker  Paul Schnabel
Datum    zondag 5 februari 2023
Tijd    10.30 - 12.00 uur
Plaats     Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist
Toegang

  Vrij. Collecte aan de uitgang.

  Koffie of thee worden u aangeboden door de Walkartgmeenschap.

De verzorgingsstaat begon 75 jaar geleden met een klein beetje sociale zekerheid en groeide uit tot een brede waaier van betrokkenheid van de overheid bij inkomen, zorg, wonen, onderwijs, welzijn en emancipatie. Nog altijd is meer dan tweederde van de rijksbegroting bestemd voor de voorzieningen van de verzorgingsstaat. Toch hoor je niemand meer, positief of negatief, spreken over de verzorging van ‘de wieg tot het graf’. Integendeel, het gevoel overheerst dat de verzorgingsstaat krimpt en dat met wisselend resultaat steeds meer overgelaten wordt aan de participatiesamenleving van voor zichzelf zorgende burgers. ‘Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht’, zo omschreef ik al begin deze eeuw het gevoel van Nederland, maar wat zijn nu de feiten? Kalft de verzorgingsstaat echt af of verwachten we teveel van wat de overheid – ‘geen geluksmachine’ in de woorden van Mark Rutte – vermag?

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Lucie Spreij, zang, en Gilbert den Broeder, piano.