Over (juridische) grenzen heen?

Mr. Joop Drijkoningen

Door   mr. Joop Drijkoningen
Datum   5 november 2023
Tijd   10.30 - 12.00 uur
Plaats   Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist
Toegang   Toegang vrij. Collecte aan de uitgang

Het zal je in de afgelopen jaren niet zijn ontgaan: de onverdraagzaamheid en polarisatie rondom grote maatschappelijke vraagstukken nemen hand over hand toe.
Denk maar eens aan de Zwarte Piet-discussie, de stikstofcrisis, corona, de toeslagenaffaire en de alsmaar toenemende zware criminaliteit.
Hoewel de oplossing van deze vraagstukken op het bordje van de politiek ligt, wordt hierover steeds vaker een rechterlijk oordeel ingewonnen. Maar ook in je directe omgeving kun je het recht zomaar tegenkomen. Denk maar eens aan een koopovereenkomst, een huurovereenkomst, een arbeidsovereenkomst, een echtscheiding, een omgevingsvergunning of het begaan van een simpele verkeersovertreding. Zo nodig heeft de rechter ook hier het laatste woord. Je vraagt je misschien wel eens af: wie is de persoon in die zwarte toga met bef? Hoe wordt de rechter geselecteerd en opgeleid? Hoe komt hij/zij tot een vonnis?

In het eerste deel van de lezing dat een inleidend karakter heeft, probeert de spreker deze vragen te beantwoorden. In het tweede deel gaat hij samen met ons, aan de hand van meerdere actuele voorbeelden nader in op:
- de grenzen van de democratische rechtsstaat (dictatuur);

- de grenzen van de wet (toeslagenaffaire);
- de grenzen van het leven (euthanasie).

Nieuwsgierig?

Je bent van harte welkom op 5 november 2023!  

Inleider mr. Joop Drijkoningen (1956) studeerde Nederlands recht aan de Tilburg University en de Radboud Universiteit Nijmegen. Nadat hij een korte tijd werkzaam was als advocaat en docent is hij, na een opleiding van zes jaar, toegetreden tot de rechterlijke macht.
In de loop der jaren is hij zowel in Nederland als in het Caraïbisch gebied in verschillende rechterlijke functies werkzaam geweest. Momenteel is hij senior-rechter in de rechtbank Midden-Nederland en lid van de Landelijke selectiecommissie voor rechters en raadsheren.


De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Lavinia Burke, harp.

<iframe src="https://eenvandaag.avrotros.nl/embed/524198/" width="560" height="315" frameborder="0" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe>