Sinds 1907 zijn de Vrijzinnigen gevestigd aan de Kerkweg in Zeist aan het Walkartpark.
De vereniging heeft zichzelf de naam Walkartgemeenschap gegeven.
Voorheen was zij bekend onder de naam Nederlandse Protestanten Bond, NPB, afdeling Zeist, die vaak verwarrend werkte. De naam suggereerde meer een streng gereformeerde kerk dan een groep vrijzinnigen!

Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Vrijzinnigen in Zeist (voorheen Nederlandse Protestanten Bond NPB, afdeling Zeist), maakte voorganger Johan de Wit een docudrama over die periode in vogelvlucht.
Om technische redenen werd de documentaire in 3 delen opgeknipt.

Deel 1:
http://www.youtube.com/video/0eLzJabFI-s

Deel 2:
http://www.youtube.com/video/oMv3-N92UGQ

Deel 3:
http://www.youtube.com/video/X6Ea_bFe6EQ