Interview met Lotty Eldering

door Bas Levering in het tijdschrift PiP, Pedagogiek in Praktijk, juni 2014 nr 79, 3e editie
19e jaargang, pagi'na's 6 t/m 11