De Sociale Commissie van de
Walkartgemeenschap bestaat uit:

Ineke Krediet, voorzitter/secretaris

Jeanine Keuchenius, pastoraal medewerkster

Jeanne Soetens, penningmeester

Jannie Ouwerkerk, lid

Diney Wamelink, lid

Sociale Commissie

De taak van de Sociale Commissie is de onderlinge band tussen de leden van de Walkartgemeenschap te versterken. Dit doet ze d.m.v. diverse activiteiten zoals het organiseren van de kerstgroet voor leden die ouder zijn dan 80 jaar, het verzorgen van een bloemstukje bij feestelijke of droevige gebeurtenissen en huisbezoeken door pastoraal medewerkster Jeanine Keuchenius.

Daarnaast organiseert ze de najaarswandelingen de voorjaarstocht. De najaarswandeling staat gepland op zaterdag 19 oktober 2019. U kunt zich hiervoor opgeven bij Ineke Krediet, tel. 030 6923828. Voor meer gegevens zie de Drijfveer van september 2019.

We rekenen op stralend weer op woensdag 13 mei 2020 voor de voorjaarstocht. U hoeft zich daar nog niet voor op te geven maar als u wilt kunt u alvast rekening houden met deze datum.

Verder kan de Sociale Commissie, indien nodig, financieel bijdragen aan het lidmaatschapsgeld of cursusgeld. Het betreffende lid kan hiertoe contact opnemen met de penningmeester van de Walkartgemeenschap. Daarnaast ondersteunt de Sociale Commissie jaarlijks een doel buiten de Walkartgemeenschap met een gift. Dit jaar zijn dat twee doelen, de Zeister Voedselbank en Hospice Heuvelrug.
De financiële middelen van de sociale commissie komen uit de kerkcollectes, giften en de zogeheten meilijsten.