Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

over de verrassende comeback van religie, door Yvonne Zonderop
Ongelofelijk

Wat is het toch een genoegen om een abonnement te hebben op de Groene Amsterdammer. Nergens vind je interessantere artikelen van allerlei aard dan in dat weekblad.

In de editie van 12 april jl. stond een artikel onder de naam 'Godsdienst is niet dom'.

 

Juist toen we dachten dat God het publieke domein in Nederland definitief had verlaten, steekt religie de kop weer op. Het aantal moslims groeit, nieuwe vormen van zingeving bloeien op en er klinkt een roep om christelijke waarden. Kunnen we – en willen we – eigenlijk wel zonder religie? Onder de titel 'De goddeloze samenleving' sprak Yvonne Zonderop met denkers en onderzoekers uit binnen- en buitenland over de plaats van religie anno nu.

Op 17 april verscheen haar boek 'Ongelofelijk', Prometheus, 168 pag. € 19,95)
Zie ook onder 'Boeken en artikelen', Ongelofelijk.

 

Overdenking 15 april 2018
Addy Manneke

Persoonlijk vraag ik me regelmatig af waar onze voorgangers toch hun inspiratie vandaan halen om steeds weer met een perfecte preek te komen. Addy Manneke overtrof zichzelf afgelopen zondag 15 april weer met een fantastisch verhaal. 

Was u er niet of wilt u hem nog eens nalezen, klik dan hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is het nu dan de tijd?
De kwetsbaarheid van de vrijzinnigheid

Begin maart verzorgde dr. Tom-Erik Krijger de Walkartontmoeting. Hij vertelde ons de geschiedenis van de Vrijzinnigheid aan de hand van zijn dikke proefschrift, vervat in een prachtig boek. Vier jaar had hij daaraan gewerkt.

Voor velen was het verhaal 'nieuw', want onder ons is niet zoveel bekend over de geschiedenis van onze vereniging. De oorspronkelijke idee dat een bovenlaag van de bevolking die bevoorrecht was met geld en educatie, de grote onderlaag moest helpen zich op te werken, op allerlei gebied, was een prachtige gedachte. Dat dat de gevestigde kerken aanzette tot de verzuiling was echter het gevolg. Wij vormden een bedreiging!

 

Vrijzinnigheid gaat niet uit van vastgelegde waarheden en het eigen gelijk, maar groeit in gesprekken en blijft zich zo steeds ontwikkelen. 

 

De vrijzinnigheid in de 19e eeuw lokte dus de verzuiling uit. Wordt het nu dan tijd voor vrijzinnigheid, nu de zuilen langzaamaan verdwenen zijn?

 

Zie het artikel van Tom-Erik Krijger.

Blog van Wouter B. Blokhuis
stroom

nieuwe blogs van Wouter Blokhuis: https://www.vrijzinnigen.nl/stroom/

 

en https://www.vrijzinnigen.nl/vrijzinnige-verwarring/

 

Als het over zingeving in ons leven gaat dan is het geven met gulle hand misschien maar surrogaat. In gesprek gaan met je medemens en een luisterend oor zijn daarentegen pure ingrediënten voor zingeving. Daarbij werken ze twee kanten op, naar de medemens toe en naar jezelf omdat je er zelf een goed gevoel aan overhoudt. Zie: http://www.vrijzinnigen.nl/medemens

 

 

 

 

 

 

Wil Hardeman, echtgenote van Bert
In memoriam

Op 13 april overleed Wil Hardeman, echtgenote van ons lid Bert Hardeman, op de leeftijd van 73 jaar.

Bert is een trouwe bezoeker van de filosofiecursus van Rob Nepveu en regelmatig is Bert ook in de zondagse bijeenkomsten aanwezig. Wonend in Weert, kwam Wil nooit mee naar de Walkartgemeenschap. Zodoende kenden wij haar helaas niet. Wij wensen Bert veel sterkte de komende dagen en voor de toekomst waar hij nu zonder zijn Wil voor staat.

 

De afscheidsplechtigheid vindt plaats op donderdag 19 april 2018 om 10.30 uur in het Keenterhart, St.-Jozefplein 3 te Weert. Daarna, om 15.00 uur, wordt Wil te ruste gelegd op de algemene begraafplaats, gelegen aan de Woudenbergseweg 46 te Zeist.