Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

Gevonden voorwerpen

Zo langzamerhand wordt de voorraad gevonden voorwerpen steeds groter en kunnen we bijna een winkeltje gaan beginnen.

Maar liever bezorgen we de goederen terug bij hun rechtmatige eigenaar of eigenaresse. Bent u iets kwijt of denkt u iets te hebben laten hangen bij de Walkartgemeenschap, kijk dan op deze pagina of uw vermiste zaken misschien gevonden zijn!

Is het nu dan de tijd?
De kwetsbaarheid van de vrijzinnigheid

Begin maart verzorgde dr. Tom-Erik Krijger de Walkartontmoeting. Hij vertelde ons de geschiedenis van de Vrijzinnigheid aan de hand van zijn dikke proefschrift, vervat in een prachtig boek. Vier jaar had hij daaraan gewerkt.

Voor velen was het verhaal 'nieuw', want onder ons is niet zoveel bekend over de geschiedenis van onze vereniging. De oorspronkelijke idee dat een bovenlaag van de bevolking die bevoorrecht was met geld en educatie, de grote onderlaag moest helpen zich op te werken, op allerlei gebied, was een prachtige gedachte. Dat dat de gevestigde kerken aanzette tot de verzuiling was echter het gevolg. Wij vormden een bedreiging!

 

Vrijzinnigheid gaat niet uit van vastgelegde waarheden en het eigen gelijk, maar groeit in gesprekken en blijft zich zo steeds ontwikkelen. 

 

De vrijzinnigheid in de 19e eeuw lokte dus de verzuiling uit. Wordt het nu dan tijd voor vrijzinnigheid, nu de zuilen langzaamaan verdwenen zijn?

 

Zie het artikel van Tom-Erik Krijger.

Overdenking 15 juli 2018
Addy Manneke

Velen van ons kochten het boekje: 'Ongelofelijk: over de verrassende comeback van religie' van Yvonne Zonderop. Zie het artikeltje hiernaast over dit boekje.

Addy Manneke kocht en las het ook en het inspireerde haar tot de preek van 15 juli jl.

Was u er niet of wilt u hem nog eens nalezen, klik dan hier.

 

 

Diet Bredenoord
Scriptie

De tijd gaat wel snel, maar u zult zich toch de tijd nog wel herinneren dat wij een stagiaire in ons midden hadden. Gelukkig een heel goede stagiaire en een fijne vrouw, Diet Bredenoord.

Ze heeft met bijna iedereen contact gehad.

Diet heeft na haar afscheid van de Walkartgemeenschap niet stil gezeten. Ze heeft een lijvig boekwerk geproduceerd, haar scriptie over vrijwilligerswerk en zingeving.

Met haar toestemming mogen we die scriptie op onze website publiceren. Een klik hier brengt u naar het zeer lezenswaardige werk.

 

 

over de verrassende comeback van religie, door Yvonne Zonderop
Ongelofelijk

Wat is het toch een genoegen om een abonnement te hebben op de Groene Amsterdammer. Nergens vind je interessantere artikelen van allerlei aard dan in dat weekblad.

In de editie van 12 april jl. stond een artikel onder de naam 'Godsdienst is niet dom'.

 

Juist toen we dachten dat God het publieke domein in Nederland definitief had verlaten, steekt religie de kop weer op. Het aantal moslims groeit, nieuwe vormen van zingeving bloeien op en er klinkt een roep om christelijke waarden. Kunnen we – en willen we – eigenlijk wel zonder religie? Onder de titel 'De goddeloze samenleving' sprak Yvonne Zonderop met denkers en onderzoekers uit binnen- en buitenland over de plaats van religie anno nu.

Op 17 april verscheen haar boek 'Ongelofelijk', Prometheus, 168 pag. € 19,95)
Zie ook onder 'Boeken en artikelen', Ongelofelijk.

 

presentatie
Middeleeuwse kathedralen

Alphons van Dijk, Bart Ouwerkerk en Jouke Krediet. Zet deze heren bij elkaar en ze produceren geweldige bijeenkomsten. Deze keer hebben zij zich verdiept in middeleeuwse kathedralen. Een ochtend is natuurlijk veel te kort om daar alles over te vertellen, want iedere middeleeuwse kathedraal heeft zijn eigen verhaal. Natuurlijk hebben ze ook mooie plaatjes verzameld die u via het scherm worden getoond.

 

De tekst van Alphons is inmiddels na te lezen. Klik hier.